Br. Damacenus

 1

 

 2

Jan Wigger met lekker IvD melkTong uitsteken!

 3

Medicijnen controleren hoorde erbij en......

4

verband op zere knie doen.....

 5   6

 7

 8

 9

 10

Zat hij regelmatig achter de orgel in de kapel.

11

Kreeg kadobon van directeur mr. van Eijndhoven en van burgemeester van St. Michielsgestel koninklijke onderscheiding vanwege 40-jarige jubileum werkzaam op IvD. Hij vond het welletje en ging met pensioen.

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Hallo Jan Jonkman. O ja van mijn herkend van de periodejaar 1934 - 1944 op ivd heb ik nooit gezien voor de behandelingen van het ongeval of ernstig ziekte wordt de huisarts en specalist opgeroepen. dus alleen door de ziekenbroeder kunt behandelen. Onder de Direceturschap van Mgr Hermus op ivd heeft helemaal niets geregeld voor de gezondheid. geen eigen vervoer (auto, kleine Busje) en ook heb ik nooit van gehoord verteld over de ambukance die op ivd van de ziekte leerlingen wordt opgehaald naar het ziekenhuis. Hier de vele oude leerlingen hun ziekte worden op ivd de ziekenkamer door de ziekenbroeder verzorgd en behandeld, met zonder bijzijn van de huisarts en ook niooit naar het ziekenhuis wordt overgebracht voor het onderzoek. en overleed de alle oudeleerlingen op ivd en dus geen van een in het ziekenhuis was overleden en wel een Br Chrijsogous in 1942 in het ziekenhuis was overleden. zoals ik in 1934 - 1939 zo meermalen in de ziekenkamer heb gelegd de reden van mijn maag en borst door ergste zwaar verkouden met hoge koorts en later weer terug gezakte koorts en
dan komt altijd herhalen van opnieuw ziekte met zonder het onderzoek van huisarts of ook niet naar het ziekenhuis voor de
controle en onderzoeken. zo eindelijk in 1939 voor de eerste keer naar de consuletatie bureau in Den Bosch daar wordt onderzocht met de rontgen en rontgenfoto heeft opgemaakt, daarna kreeg ik 3 kleine prikje op zijn rechterpols en later wordt door de longarts gecontroleerd, zag hij een van twee kleine prikje was een grote propje wond dat lijdt aan zijn tuberlose en moest onmiddelijk op bed rusten in een jaar en 2 maanden ben ik geheel genezen en kreeg ik helemaal geen last van mijn ernistig verkouden en ook geen pijn borst . ik ben met 100 procent gezond dank aan Mgr J v Overbeek. nu jou aan het buurt van het leeftijd 10 jaar in 1946 op sinterklaasdag wordt opgenomen in het Ziekenhuis St Johannes de Deo te Den Bosch dat heeft door de ziekenbroeder Br Damacenus per fiets onder het slecht weer in Decembermaand overgebracht, doordat was het gebrek van de openbaar vervoer door de vernielingen van het Tweede Wereldoorlog en ook van ivd heeft geen eigen openbaar vervoer. na een week van je in het ziekenhuis wordt door de directeur J v Overbeek per auto (kever) naar ivd gebracht. ja ik herken het goed toen ik van ivd naar huis ging en kwam de directeur J v Overbeek mij ophalen aan de station in Vught en wordt naar ivd overgebracht voor de besprekingen voor mij de toekomst. Zo eindelijk de 2 dwaze Br Aretas en Br Joaphat zijn vertrokken in 1946 en kwam zo erg groot ervaringen ziekenbroeder Br Damacenus op ivd tot met 1987 dus meer dan 40 jaar in trouwe als de ziekenbroeder. Eenmaal heb mijn 2 ogen goed gezien dat in 1954 kwam Br Damacenus met de dove jongen die heet Piet van Lent in het ziekenhuis St johannes De Deo voor de behandelingen bij de specialist naar het rontgenonderzoek. Hij heeft zijn arm en pols gedeeltelijk gebroken en voor paar weken in het ziekenhuis blijven voor de behandelingen. ik kwam in vrije tijd bij hem op het bezoek in de ziekenzaal. Nou hoe dikwijks kwam Br Damacenus in het ziekenhuis bij de specalisten in contakt die gaat over de tuberlose, long, blaas en nierontstekingen en nog andere manieren. zo het was zeer geweldig mooie daad voor de jongens van hun gezondheid mogen besparen. Vooral grote dank aan de mooie uitvinding van het gezondheid door de directeur J v Overbeek dat hij heeft de officeel bekend gemaakt, dat alle bewoners van het ivd de voortaan elke jaar worden ondergezocht van hun gezondheid. Alle bewoners van ivd mochten Br Damacenus heel graag met in vertrouwen van de goede behandelingen en verzorgd onder de ziekte van alle ivd bewoners. Ik geef de pluimpje op zijn het hoofd dat Br Damacenus was zeer geliefde ziekenbroeder met de volle geduld en liefdewerk voor iedereen. Weest hem zeer dankbaar!!!!
Rene van der Veen.

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Lezers en kijkers, zoals jullie op de aantal bovenstaande foto's zien en vele positieve verhalen in de ,Vriend-bladen' als in vorige site's werd al heel veel keren over Br. Damacenus geschreven en verteld. Ik hoef daarbij zijn belevenis op het instituut niet te vertellen of uitweiden en dat hebben de anderen al gedaan. Alleen vergeet ik nooit toen ik net op mijn tiende verjaardag op de sinterklaasdag werd opgenomen in het St. Johannes de Deo ziekenhuis in Den Bosch om aan mijn luie oog geholpen te worden zonder verdoving vooraf. Er was groots gebrek aan verdovingsmiddelen in bijna alle ziekenhuizen behalve in militaire hospita's waar gewonde soldaten lagen en dat hadden ze het verbruikt. In die zelfde tijd vlak na de oorlog was een heel beperkte of geen openbaar vervoer beschikbaar om er naar toe te gaan. Dus ging ik achterop de fiets zitten van de nog jonge Br. Damacenus en het was wel nog in de koude en vochtige decembermaand. Na een weekje verblijf in het ziekenhuis werd ik opgehaald met het volkswagentje Kever van Mr. directeur van Overbeek en daar had hij de tijd voor over. Ik ben Br. Damacenus en Mr. directeur toch wel dankbaar dat ze wat voor mij deden.

Jan Jonkman

Rene van der Veen
12 jaar geleden

Beste lezers en kijkers. zie de foto van Nr 1 en 2 de allebeiden het verschil van oude en jonge die hoort er bij het leven van de mens. Hier vertel ik het terugblik van het verleden. Op de dag 12 September 2012 de verkiezing-
dag dat ik ben in 80 jaar geleden op ivd opgenomen (1932) In dit jaar 1910 het gebouw van ivd was geheel gereed. Bij de jongensafdeling de boven 1e verdieping de gang bestaat 10 kamers de rechts van het voorgevelgebouw de slaapkamer van Br Cyprianus, 2 Broeders ziekenkamers, jongens ziekenkamer, Aphotheek.en het achtergevelgebouw, jongens ziekenkamer, slaapkamer van de ziekbroeder, een kamer voor toliet, badje, keukentje, jongens ziekenkamer en linnenkamer. Dus maar een toliet voor 6 kamers dat was zeer groot gebrek voor de gezondheid. Voor dit jaar 1932 op de ziekenkamer wordt verpleegd door Br Otgerus en Br Alanus. allebeiden hebben heel goed voor de zieken jongens behandeld. ze hebben geen de diploma behaald als de verpleegkundige. toch alles goed zijn gegaan. In Augustus 1937 kwam Br Aretas op ivd als de zieken-
broeder. het valt erg tegen. dat hij was zeer wreed en mishandeling broeder. hij deed elke dag zijn kwade en driftigbui. Vooral het schoonmaak in de ziekenkamer maakt hij de dingen kapot (lampkap, Glasdeur, en anderen) Waaronder in 1939 waren 15 T.B.C. jongens getroffen die ze lagen in 3 ziekenkamers van elke 5 jongens. De zieke Jongens kunnen niet helemaal stil op bed moesten rusten. ze maken het bewegingen en elkaar samen genieten en gebaren maken die brengt de stof ( wollenpropjes) onder de bed. Br Aretas was zeer woedend en dan neemt hij de ouderwets stofzuiger mee naar de ziekenkamer om daar de wollenpropjes te zuigen en ook iedere bed de woldekens ook laten zuigen. de woldekens zat de gedeelte kale plekken die de wol was er uit gezuigd. en elke zieke jongen kreeg het klap, zoals ik zelf ook ben aanwezig van mijn ziekte T.B.C. De tegenover de Broeder ziekenkamer lag een ziekte Broeder Arnoldus. die hij was ook T.B.C. en zeer besmettelijk ziekte. hij heeft wel zeker er voor geklaagd van de lawaaiheid van de jongens ziekenkamer ingediend bij Br Overste Cheophas.
Daarna wordt in Juni 1939 verwisseld van Br Aretas en Broeder Josaphat van de kleermakerij naar Ziekenkamer. later in begin Juli 1939 worden T.B.C. jongens naar de sanatoruim in Horn overgebracht. En dan in November 1939 keerde ik terug van de sanatoruim naar ivd op de ziekenkamer daar alweer teruggekeerde van Br Aretas als de ziekbroeder en later werd opnieuw voorgoed verwisseld. Broeder Josaphat was ook niet zo best als de ziekenbroeder. hij pest altijd graag als de zieke jongen kwaad wordt dat vond hij erg leuke. Bijvoorbeeld als de jongens wat hun ziekte worden daar in de ziekenkamer nooit onderzocht en ook nooit bloedprik voor het onderzoek naar het uitslag van de ziekte b.v. Longontsteking, maag, lever, nierziekte enz. Br Aretas en Br Josaphat allebeiden zijn zeer onervaringen ziekenbroeder. Nou heel gelukkig in dit jaar Augustus 1946 kwam Br Damacenus op ivd als de ziekenbroeder. oja ik ken hem goed, toen ik het bezoek bij de Broeder-
huis te Maastricht zag Br Damacenus als de ziekenbroeder in het verpleeg en ziekenkamers van de Broeders. Hij was zeer buitengewoon heel goed ziekenbroeder dat hij heeft zeer grote ervaringen als de verpleegkundige. Vooral hij was volle liefdewerk voor de zieken jongens en Broeders. Iedereen mocht hem heel graag. Als de jongen erg ziek was doet Br Damacenus zijn goed best naar het onderzoek met de bloedprik en andere prik en zo vaak met de huisarts en specialisten onder de arm heeft genomen. Eenmaal was het gebeurde dat door het ongeval van de jongen dat Br Damacenus met hem zo onmiddelijk naar het St Johannes de Deo Den Bosch wordt overgebracht, toen ik daar werkzaam ben dat ontmoet ik Br Damacenus en dan elkaar even in het gesprek heb gehad. Hij was altijd rustig en vriendelijk broeder met zijn heel goed behulpzaam. Het was wel zeer groot verschil van Br Damacenus en Br Alcuino. ze hebben nog een broer die hij was ook Broeder die heet Br Blasius. alle drien toebehoort hetzelfde in de Gongeratie der Broeders Onbevekte Ontvangenis. In vrije tijd ging Br Damacenus naar de koor aan het bezig van de orgel en ook als de dringent. In 1986 kreeg Br Damacenus van zijn volle verdiend de Konniklijk Onderscheiding in 40 jarige jubileum van zijn dienst als de Ziekenbroeder. een jaar later in 1987 de afscheid de Broeders van ivd ging Br Damacenus naar het dorp Vlijmen (ongeveer 12 kilometer van St Michielsgestel) daarna ging hij terug naar zijn geliefde plaats in Maastricht van zijn welverdiende rust en genieten op vakantie met 3 Broeders zijn Br Damacenus, Alcuino en Jesefo. De Namens van de dove jongens en oude leerlingen danken Br Damacenus zeer van harte voor alles wat hij op ivd in lange jaren zeer prima heeft gedaan. Rene van der Veen.

Diana en willem
12 jaar geleden

Wij willen je feliciteren met jouw eigen weblog. Wij denken wel dat jij verder succesvol zal hebben. Wij hopen dat veel lezers meer leuke, gezellig verhalen willen of kunnen schrijven.

Diana en willem

Rene van der Veen.
12 jaar geleden

Jan Keizer. Wel van harte gefeliciteerd van je een goede idee van een eigen weblog hebt aangemaakt. Ik hoop dat je nog de dagen,maanden,jaren veel succus zal verwachten. En dan in het begin van de periode zo weinig reactie, toch komt wel goed. Voor mij begin wel goed aan wennen. Zo blijft de naam van ivd variatie bestaat nog in vele jaren toe. Van het begin is toch wel moeilijk en krijgt je wel de steunen van de Lezers en Kijkers in hun volle vertrouwen. Bovendien de foto Pagina 1 Broeder Damacenus zal ik nog op site schrijven voor iedereen hun lekker genieten lezen en reageren. Ik wens je veel succus in het goede toekomst. Nogmaals harte dank voor je goede doorzetter van de nieuwe ivdvariatie !!!!
Rene van der Veen.

Jan Jonkman
12 jaar geleden

Jan Keizer, gefeliciteerd dat je met succes nu eindelijk een eigen weblog hebt aangemaakt en bovendien ben je ook vrij en niet meer onder toezicht van de punt.nl. Ik hoop dat je verder succes zal hebben al krijg je in het beginperiode weinig reactie maar ik weet zeker dat het zal toenemen. Hier moeten wij het ook aan wennen. Alle begin is toch wel moeilijk. Ik ben heel blij dat de naam IVDvariatie behouden is gebleven en deze had ik ingevoerd toen Carien met haar weblog was begonnen in november 2010.
Ik wens je verder nog veel succes hiermee.

Wim heerschop
12 jaar geleden

Jan, Hartelijk gefeliciteerd met je nieuwe weblog. Ik hoop, dat het een succes wordt.
En nu maar hopen, dat alles goed mag gaan.

Maak jouw eigen website met JouwWeb