28. Gedenkstenen bij hoofdingang van IvD


Gedenksteen van Hermus, oud directeur van IvD

Gedenksteen Wilhelmus Van De Ven, bisschop van Den Bosch en Mgr. Petrus Leyten, bisschop van Breda.


Bisschop Wilhemus van de Ven van Den Bosch

 Wilhelmus van de Ven (Schijndel, 12 mei 1834 - 's-Hertogenbosch, 22 december 1919) was een Rooms-katholiek geestelijke en bisschop van 's-Hertogenbosch van 1892-1919.

In tegenstelling tot zijn voorganger Adrianus Godschalk was Van de Ven geraakt door het sociale onrecht dat hij overal in de steeds meer geïndustrialiseerde steden van zijn bisdom en op het armoedige platteland aantrof. Reeds in zijn eerste vastenbrief na zijn aanstelling in 1892 besteedde hij aandacht aan de sociale quaestie en begon hij vrijwel meteen met het stimuleren van een katholieke sociale beweging. Hij verklaarde zich solidair met zijn 'rode' kapelaan Lambert Poell toen die een conflict kreeg met de Tilburgse textielfabrikanten. Hij haalde politieke voormannen als Herman Schaepman en Alfons Ariëns graag naar 's-Hertogenbosch voor spreekbeurten. Evenzeer was hij actief bij de opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Vluchtoord in Uden.

 


Bisschop Leyten van Breda

 Petrus Leyten (Heusdenhout/Ginneken, 16 juli 1834Breda, 17 mei 1914) was een Nederlands geestelijke en bisschop van de rooms-katholieke Kerk. Leyten werd op 13 februari 1859, op 24 jarige leeftijd, tot priester gewijd. Op 2 april 1860 werd hij benoemd tot assistent te Ginneken en op 30 juni 1860 tot kapelaan te Alphen. Op 13 november 1872 werd Leyten aangesteld als Regent van het Klein Seminarie; op 13 augustus 1881 werd hij benoemd tot pastoor te Bavel. Op 26 april 1885 werd Leyten door paus Leo XIII benoemd tot bisschop van Breda; de bisschopswijding ontving hij op 29 juni 1885. Leyten was de eerste Nederlandse bisschop die, in een Vastenbrief (1912), zijn gelovigen aanbeval naast de katechismus ook een Bijbel voor eigen gebruik in huis te halen. Hem stond daarbij overigens in eerste instantie alleen het Nieuwe Testament voor ogen - niet het Oude, dat destijds in een 'katholieke', Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar was. Leyten diende 54 jaar als priester en 29 jaar als bisschop. Hij werd als bisschop van het Breda opgevolgd door Petrus Hopmans.


was vroeger de eerste instituut voor doofstommen.

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
12 jaar geleden

Beste Lezers en Kijkers. Hiermede vertel ik over het verbeteren van de opvoeding en onderwis aan de dove leerlingen en de uitbereiding van het instituut voor doven.
Eerste nog een korte terugblik, dat het instituut voor Doofstommen waaronder de Directeur Mgr Marinus van Beek wordt met 36 doofstommen leerlingen van het dorp Gemert naar het instituut voor doofstommen in Nieuwe Herlaer overgeheveld. Daar hebben door de Broeders en Zusters onderwijzen aan de dove leerlingen. De onderwijs aan de doofstommen leerlingen worden gevolgd van het gebarentaal en handalfabeth. Enige jaren later werd het spreekmethode onderwezen, En dan in 1910 verhuisde van het oude instituut naar het nieuwe Instituut voor Doven in St Michielsgestel in meido September 1910 en op 2 Oktober 1910 wordt het nieuwe instituut ingezegend. Waaronder de directeur Mgr A. Hermus heeft geregeld dat in dit jaar 1912 werd de nieuwe voorschool voor de kleine kleuters bijgekomen en enige jaren later werden er bij gebouwd de kleermakerij, schoenmakerij, Broeders de keuken (door het klachten van de broeders van hun tevredenheid)en de bovenzolder de slaapcellen. De opvoeding en onderwijs aan de dove leerlingen waren lage niveau. Het gebarentaal bleef nog even tijdelijk voor de jongens de mindervermogen verstand. De onderwijs van de spreekmethode worden nog steeds verbeterd. De vakantie van de jongens en meisjes valt op Pasen in 3 weken en zomertijd in 6 weken. Op 2 oktober 1940 werd de nieuwe Directeur van ivd benoemdt aan Mgr J van Overbeek wordt op ivd iets ging veranderen door hem de goede aandacht aan de gezondheid voor alle bewoners op ivd. De rijke dove leerlingen op ivd leefden hun apart van de eetzaal, slaapzaal, speelplaats, en speelzaal wordt afgeschaft. en nog verder wat iets op ivd werd bijgebouwd, Maar was het slecht getroffen door het Tweede Wereldoorlog, dat waren het gebrek van de arbeiders van hun werkzaam op ivd voor de verbouwingen. er kwam de tijdelijk nieuwe ketelhuis de achter van ivd. Badafdeling bij de jongens en meisjesafdeling. De Directeur Mgr J van overbeek heeft zijn plan het komende nieuwe gebouwen van achter het ivd op de agenda gemaakt. Na het Tweede Wereldoorlog werd op ivd nog steeds meer uitgebreid van de verbouwingen naar de het internaatgebouw voor de jongens en meisjes, ambachtschool St Joseph, Moderen Durkkerij, Hostiebakkerij, Marthapensioen, Broedershuis en het buiten van ivd wordt ook uitgebreiden van de nieuwe school in Eikenheuvel, Vlonder, St Rafhael enz.
Toen de Directeur Mgr J v Overbeek in November 1965 was overleden en de opvolger Mhr J v Eijndhoven als de directeur van ivd. Hij heeft het hele plan op agenda van de wijlen Mgr J v Overbeek overgenomen. Het instituut voor doven werd gevestigd dat het ivd is in 1998 gefuseerd met het Nijmegense Mgr Terwindt Stichting onder de naam IVD-MTW en de Koninklijk Kentails biedt begeleiding, behandeling,onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland. En in 2003 verder gegaan als Viataal. Zo het was zer geweldig goed van de uitbereidingen van instituut voor doven dat was zeer hoge belangstellingen voor de dove leerlingen daar de goede opvoeding en onderwijs worden gevolgd aan de leerlingen. Ik wens de dove jongens en meisjes op ivd veel succus voor hun goede toekomst in de maatschappy leven. grote uitdankbaarheid aan Mgr J v Overbeek en Mhr J v Eijndhoven en ook Mhr A v Uden alsmede de goede ervaringen Broeders en Zusters en de bewoners van ivd hebben voor de dove leerlingen meegeleefd en gedaan. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
12 jaar geleden

Beste Lezers en Kijkers. Hiermede vertel ik over de Gescheidenis van een Kasteel in Nieuwe Herlear bij het Gemeente van St. Michielsgestel. Het kleine dorpje Nieuwe Herlear zijn ongeveer 100 Bewoners.. Nieuwe Herlaer is een kasteel te Sint Michielsgestel, Het ligt aan de dommel tegenover de buurtschap Halder leengoed van oude Herlaer. Het kasteel werd gebouwd, nadat van Oude Herlaer en voor het eerst vermeld op 17 November 1381 als Nyeherlaer. Het was een leengoed van Oude Herlaer.
Thomas Cornelis van Rijkevorsel kocht het kasteel om het ter beschikking voor het Bisschoppelijk Groot Seminarie, dat zich tot aan toe in S' Hertogenbosch bevond, in 1806 werd een kapel gebouwd, daar werd de illegale wijze betrokken van de nabij gelegen wijngaardberg, een archeologisch belangwekkend plaats. In 1839 werd het seminarie echter verplaatst naar Haaren. Van 1810 - 1910 was Nieuwe Herlaer eenkatholiek Doveninstituut, Later kreeg Sint Michielsgestel een veel groter dergelijk instituut. Vervolgens kwamen de diverse Zusters congregatie. Eerst kwamen Franse Benedictinessen, die vanwege de Franse politiek van naar Nederland waren gekomen. Vanaf 1919 huisden er de oostenrijkse dochter van de Goddelijk Heiland. In 1925 was er een internaat voor BLO-onderwijs van de Zusters van de Choorstraat en van 1926 - 1955 huisden is Paters van de Societeit voor Afrikaanse Missien uit Cadier Keer (bij Maastricht) . In 1955 kwam het kasteel in handen van de Stichting de Godhuizen. Deze vestigde er een instituut voor diep - zwakzinnige kinderen en in 1960 werd het een observatiekliniek voor kinderpsychiartie en neurologie. Dit alles door de dochters van de Goddelijke Heiland verzorgd. Hiertoe moest het kasteel worden verbouwd, maar in 1970 verhuisde de instelling naar de nieuwe Inrichting Herlaerhof te Vught. Het leeg staande kasteel werd in 1978 aangekocht door een onroergoed maatschappy en de bijgebouw werden sinds dien door de allematieve Woongroep Gezond Bouwen wonen gebruikt. Het kasteel te Nieuwe Herlaer was nu 631 jaar van in dit jaar 1381. Het gebruik van het kasteel op het instituut voor doofstommen was in 70 jaren lang dat wordt gevestigd op het nieuwe instituut voor doven in St Michielsgestel in 1910. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
12 jaar geleden

Frans v Rijn. Dat klopt niet. In September 1840 verhuisde de doofstommen leerlingen van het dorp Gemert naar het ivd in Nieuw Herlaer. Daar bij de jongensafdeling door de Broeders van de orde Benedictijnen hebben aan de doofstommen leerlingen onderwijzen. Er waren de gemiddeld 10 Broeders. Dan kwamen nog meer de dooofstommen leerlingen op ivd en de broeders waren te kort die kunnen niet bij kwamen. Dan werden het gekozen naar de Broeders der Gongregatie Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht in September 1845. Dus het afgelopen jaar in 1940 op 2 Oktober het eeuwfeest van het 100 jarige bestaan van het instituut voor doven dat van oude en nieuwe instituut samen heeft gerekend naar 100 jarige bestaan (1840 In Nieuwe Herlaer en 1910 In St Michielsgestel ) voor de Broeders van Maastricht zo pas 5 jaar later 100 jarige bestaan van de dovenonderwijzen. hebt je wel of niet gevierd in 1945 van het terugkeer van de lange vakantie door de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt? Rene van der Veen.

Frans van Rijn
12 jaar geleden

Rene, ik denk en weet het nog zeker dat de broeders van Maastricht in het jaar 1840 bij de dove jongens kwamen, want het eeuwfeest heb ik nog meegemaakt en dat was in het jaar 1940. Klopt dat? Frans

Rene van der Veen
12 jaar geleden

Beste Lezers en kijkers. Bovendien de 2 foto' s van de gedenksteen. eerste vertel ik nog even terugblik. Door Goddank heeft Mgr Marinus van Beek de 4 volwassen doofstommen ingerepen voor de goede toekomst in het onderwijzen met het gebarentaal. In 1835 was hun aantal gestegen tot 32 doofstommen leerlingen. Door de hulp van de Apostolisch vicaris Hendrik Den Dubbelden te S' Hertogenbosch en de met medewerking van de Bisschoppen van S' Herogenbosch en Breda Mgr Wilhelmus v d Ven en Mgr Petrus Leyten werd het geplaatst naar de verlaten gebouwen van het groot seminarie Herlaer in het voormalig kasteel Nieuwe Herlaer bij Sint Michielsgestel. Het Instituut voor Doven (IVD) belandde uiteindelijk in Sint Michielsgestel waar het in 1910 een nieuwe complex betrok aan de Theerestraat. Daar groeide het tot het grootste doveninstituut van Nederland. De opvoeding en Dovenonderwijs veranderen door de jaren heen. Eerst werd voor gebarentaal gebruikt, die vanaf 1855 werd aangevuld met de spreekmethode.
In 1912 kwam de speciale klas voor de dove kleuters.
De Zusters van de Choorstraat van S'Hertogenbosch vestigden zich op 15 September 1840 in St Michielsgestel voor het onderwijs aan de dove meisjes. En in 1845 kwamen de Broeders der Gongregatie Onbevl Ontv van Maastricht bevestigd in St Michielsgestel voor het onderwijs aan de dove jongens. De plageutte plaat de gedenksteen van de 2 Bisschoppen van de bisdom in S'Hertogenbosch en Breda wordt gehuldigd op 20 Juli 1909 aan het bouw van het nieuwe Instituut. En de Bronzen plageutte aan Mgr A Hermus bij gelegenheid van zijn 40 jarige priesterfeest en het zilveren jubileum van het werkzaamheid in het instituut Dankbare Doofstommen werd gehuldigd in 1927. zie verder Log 19. Verder in 2006 de Viataal wordt opgericht. Zeer Uitdankbaarheid aan Mgr Marinus van Beek dat hij was de oprichter van het instituut voor doven en ging nu alles goed !!!!
Rene van der Veen.

Jan Keizer
12 jaar geleden

Ik heb gisteren foto´s van gedenkstenen gemaakt bij hoofdingang van IvD. Wel moeite waard om hier te plaatsen.
Je kunt duidelijk zien dat de brievenbus dichtgemesteld.
Ach, dat geeft niks, want alle hoge piefen van IvD zitten ergens in de hemel...

Jan Keizer