69. Prachtige luchtfoto Instituut voor Doven


©Karin Mill

Prachtige luchtfoto uit Katholieke Illustratie jaar 1926.

Reactie plaatsen

Reacties

J.J.I. Pisters
3 jaar geleden

Ik wil even oude foto van vroeger op school
Behalve Facebook.

José Assis
8 jaar geleden

Hello. Greetings to the Instituut. I'm sorry I don't speak or write in neerlandese. I am portuguese and friend of "Pitty" Silva's mother, the deceased Natália Sobral Pita. They moved to Den Haag in the 80's or 90's, and I think Pitty is still living within the Instituut. I also knew Dr. van Dick ocasionally. Is it possible for you to confirm if Pitty is still with you, please? Thank you for your attention. Best regards. José Guilherme Leal de Assis

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Rene v.d. Veen, Kijk nu heel goed naar de bovenstaande luchtfoto uit 1926 en zie daar dat er nog geen voorschool was gebouwd of iets te zien achter de gymnastiekzaal van de meisjes, iets achter een rij bomen en zeker was eerst de voorschool ergens in de achtervleugel ondergebracht tot de nieuwbouw van de voorschool klaar kwam. Misschien zijn ze wel met de voorschool begonnen in 1912 op initiatief van Zr. Rosa.

Jan Jonkman

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Jan Jonkman In 1934 kwam ik bij de jongensafdeling en toen ik in de kapel op de bank onder de leiding Br Radelphus, zag ik elke dag voor de H Mis de oude leerlingen en grote jongens naar de zijkapel voorbij zijn gelopen. Dus denk ik dat de zijkapel in rond 1930 zijn bijgebouwd. Toen Br Theobertus nog niet op het instituut was. En dan voor grote en keine jongens allebeiden op de speelpaats aanwezig waren met het toezicht van Br Corsinus, Br Pontius en Br Chrijsologus en later wordt gescheiden van de grote jongens onder de leiding Br Theobertus en voor de kleine jongens onder de leiding Br Fraternus en Br Radelphus. Juist kwam Br Fraternus in 1934 op het instituut. Bij de meisjesafdeling wordt ook hetzelfde de zijkapel bijgebouwd. Verder ook de bovenzolder slaapzaal zijn ook hetzelfde bijgebouwd, maar de kleermakerij en schoenmakerij wel van te voren zijn er bij zijn gebouwd. in rond 1925 en de voorschool voor de kleuters in 1912 zijn bijgebouwd. Zoals de nieuwe keuken voor de Broeders wordt verbouwd. In 1910 het gebouw van het instituut de gedeeltelijk gebouw worden achtergelaten. En later de helft van het instituut zijn gesloopt en het buiten het achtergevel van het instittuut worden nog veel ruimte en moderen gebouwd, Misschien kunnen later nog meer komen verbouwen. Niemand weet dat. Rene van der Veen.

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Lezers en kijkers, prachtige en allereerste luchtfoto van het instituut anno 1926. Je ziet op de foto wel duidelijk hoe groot het territorium van het instituut toen al uitzag, omgeven door grachten met vele aanplantingen, maar buiten de gracht om werd al reeds een terrein aangekocht, duidelijk te zien boven links dat er al een afdakje van de kleedruimte voor voetballers en later stulpje van Theo van Berkel(chauffeur) en Mr. v. Uden stond. Erachter was er nog bouwland. Daar zou later na aankoop het speeltuintje voor voorschoolkinderen en het nieuwe kerkhofje komen.
Op de foto te zien verees nog geen voorschool en het zou in de jaren 30 van de grond komen. Achter beide toneelzalen bevond het eerste kerkhofje achter een rij coniferen.
De zijkapel van de jongenskant moest nog gebouwd worden en in welk jaar dat was wist ik zelf niet wanneer. Tevens moest in datzelfde jaar ook een nieuwe ambachtschool van de grond komen. Misschien lag de funderingen en de eerste bouwlaag er al. Op deze foto waren de twee beruchte muren van ruim 2 meter hoog niet duidelijk te zien, want de boomstammen van de meisjesspeelplaats waren goed te zien en het moest nog komen. Het rietgedekte prieel(tuinhuis) in de pastorietuin moest nog komen en dat kwam in 1941 in opdracht van de nieuwe directeur van Overbeek. Helemaal in de hoek boven midden was er in die tijd een boomgaard voor het hele instituut behalve voor broeders die het zelf ook een eigen boomgaard had, op de foto rechts bijna boven.

Jan Jonkman

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers sorry van mijn klelkine foutje heb op site geschreven die gaat over dat Mgr M v Beek in september 1828 voor 4 volassen doofstommen heeft onderwezen in het dorp Gemert dus niet in Gemonde die het dorp Gemonde wel vlakbij St Michielsgestel. Het gebouw van Mgr M v Beek in Gemert waar daar voor de eerste 4 doofstommen volwassen onder de lessen hebben opgeleid. en daarn in het midden van Septemer 1840 werden verhuisd naar de verhuurde het gebouw Nieuw Herlaer dat wordt het genoemd Instituut voor Doofstommen genoemd en later in 1910 werden verhuisd naar het nieuw gebouw R.K. instituut voor Doven ( Doofstommen ) St Michielsgestel. Dus was al 102 jaar geleden.
Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Zo erg hoopvol mensen hebben het geruchten over de opkomst invasie dat breekt straks voor de tweede keer het strijd in Nederland. Daarom in Oktober 1943 begon de duisters zeer erg paniek dat de Atlantikwall zijn niet geheel voltooid (klaar). Veel Duitsers dachten dat de invasie zouden beginnen aan de kust van ons land Nederland. Juist de verbanning van de Koningin Wilhelmina heeft geweigerd en ondergetekend over de invasie op de kust van Nederland. ( waar het plan de invasie op de plaats in Nederland zouden binnenvielen weten niemand dat..... maar ik dacht dat zou wel in haven Rotterdam kunnen binnen vielen dat was het belangerijste dat het haven in Rotterdam voor de geallieerden in de handen zouden genomen. maar ging het niet dat Ons land Nederland was zo klein. en dan in Frankrijk Normandie hebben dit gekozen. De aanleg van Atlantikwall de tijdens de Tweede wereldoorlog in 1943. De atlantikwall liep van Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, Belgie, Frankrijk tot aan de grens met Spanje. De Verdidigenslinie, die overigens nooit geheel werd votooid.
Bij ons land worden het bekend gemaakt voor het oproep aan de alle Nederlanders Mannen van hun leeftijd 18 jaar tot met 55 jaar moesten bij het Duitse hoofdkwarier komen melden dat ze moesten aan de kust werken en versterkkingen, als wie onderdoken werd zo onmiddelijk doodgeschoten. Het gedwongen Nederlandse arbeiders moesten de atlantikwall zo mogelijk op tijd voor de opkomst invasie gehhel voltooid onder de strenge bewaking van de Duitse troepen. Daar bestond uit bunkers,kanonnen, mijnvelden. Op somminge plaatsen zijn de bunkers bewaard gebleven, onder meer in Zandvoort, Katwijk, Noordwijk, Scheveningen, Hoek van Holland, Ijmuiden, Westkapelle, Zoutlande, Vlissingen, oostende en in Normandie. De atlantikwall was geen aaneengesloten muur van de verdidigings werken, Zoals de naam suggereert. De verdedinngswerken waren geconrenteerd op strategisch punten als haven, Zoals ijmuiden en Rotterdam. Langs de tussen liggende kust werden op geruime afstand van elkaar bewakings en verdedings posten gebouwd. Feitelijk was de atlantikwall een aan eenschakeling van kustbatterijen, verspreingen, en ondersteuningsbunker. Behalve artillere tegen invasie schepen werd meestal ook luchtafweer en antitankgeschut geplaatst, Bij dit antitankgeschut werden veel tankverspreingen aangelegd zoals tankgrachten, drakentanden, tankmuren en tankvallen. De atlantikwall is nooit helemaal voltooid, na de invasie in normandie op 6 Juni 1944 waarbij de atlantikwall werd doorbreken, is de bouw grotendeels stilgelegd. Op de moment waren er nog meer 10273 bunkers afgewerkt en waren er nog 799 bunkers in aanbouw. Zoals de veldmarschalk Erwin Rommel voorspeld had waren de eerste 24 uren van de invasie in normandie, maar hij dacht ook van te voren dat de invasie aan de Nederlandse kust. maar had door de koningin Wilhelmina geweigerd. Ook speelden de verdedigingswerken van de atlantikwall nog een belangerijk rol bij de Duitse verdediging van de Westerschelde en de strijd om Walcheren in het najaar 1944. Deze zou langs de kust van Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, Belgie en Frankrijk worden gebouwd met een totaal lengte 5000 kilometers. en was bedoelde om het derde Rijk voor een evenetule invasie van de geallieerden te behoeden. Na de inspectie bezoeken tussen einde 1943 en begin 1944 een veldmarschalk Erwin Rommel aan de atlantikwall, werden de veld versterkingen nog verder uitgebreid met hinderissen op de strand (rommelasperges) en met antitank muren dat was alles mislukt. daarom bombardeerden de geallieerden op 3 oktober 1944 de dijken van Walcheren op vier plaatsen o.a. Vlissingen, Veere en Westkapelle. Ondanks waarschuwengen aan de bevolkingen met strooibiljetten (die in onbegrijpelijke veel te academisch taal waren geformeerd) Op 2 Oktober 1944 vonden 180 inwoners van Westkapelle de dood, ook werden 600 van de 650 woonhuizen vernietigd. OP 17 Oktober 1944 werd Westkapelle opnieuw bestookt om het gat in de dijk te vergroten en verdiepen. Walcheren kwam van uit zee. hieronder onder water te staan, met als doel ons zo de Duitse verdediging te ontregelen ter voorbereiding op een aanval van uit zee, Op 1 November 1944 gingen in Westkapelle en vlissingen voornamelijk Brtitse en Noorse via landingen uit zee met landingsvoertuigen en speciale amfibisch voortuigen. ( weasels en buffelo's) troepen aan land en na de hevige gevechten was. Walcheren op 8 November 1944 vrij . Walcheren is hiermee naast normandie de enige plek waar de Duitse atlantikwall doorbroken werd, tijdens de landing operation uncle beach in Vlissingen was de bevolking goeddeels geevacueerd. Een kleine groep vanca 40 burgers-bewoners bleef achter in de linies.
Het eerste Nederlandse Atlantikwall museum staat in Hoek van Holland opgericht in 1996. Hierna ontstonden andere atlantikwall - musea zoals in Zoutlande 1999 en het atlantikwall meusum in Noordwijk 2001. Daar ik ben geweest en mooie om te zien over het hoe en wat er waren gebeurden in de Tweede wereldoorlog 1943 - 1944
Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Bevendien de foto het prachtige uitzicht van het Instituut voor Doven St Michielsgestel. Twee van links en rechts voor het gebouw instituut zo heel mooie tuinen en midden stond het standbeeld Mgr M v Beek met 2 jonge bomen. (en dan nu nog miooier dan het vroeger ?
Gisteren de dag het feest van de Aartsengel Michael de patroon van het dorp St Michielsgestel. De boventop op de dak stond ongeveer 1,50 meter de verguld koperbeeld de aartsengel H Michael door de aangeboden van de Gestelnaren voor de Directeur Mgr A. Hermus van het
zilverenjubileum van zijn werkzaamheden op ivd. Dus de Aartsengel Michael is de echte Beschermengel voor het IVD. Dat in de oorlogtijd was op Ivd geheel vrij van de Duitse Bezetters in 1940 - 1944. Vooral in gehele Nederland hebben bijna alle kloosters en internaten in de handen van de Duitsers genomen. Dat komt omdat in Nederland de alle kazerene geen ruimte meer voor het komende Duitsers nazi's , Gestapo en SSers troepoen beschikbaar. Overmorgen 2 Oktober 2012 is het feestdag van H.H. Engelbewaarders de patroon van het Instituut voor Doven St Michielsgestel. Zo ik heb in 1943 voor het laatste schooljaar meegevierd als de zondag. Ook de herdenkingsdag aan het standbeeld Mgr M v Beek de oprichter van de doofstommenonderwijzen in Gemonde met 4 Volwassen doofstommen. De onderwijzen voor de (doofstommen) en doven leerlingen bestaat nu 184 jaar en het instituut voor doven aan de Theerestraat bestaat nu 102 jaar en het verhuurde oude instituut voor Doofstommen Nieuwe Helaer bestaat 70 jaar tesamen 172 jaar. Ik de namens van de dove leerlingen hun grote ere ter herdenking aan Mgr M v Beek de diepe uitdankbaarheid, doordat de alle doven leerlingen hebben op het ivd geleerd en gewerkt dus iedereen kunnen praten, liplezen, lezen, schrijven, werken, ontspannen enzvoort. het was zeer geweldig boven wonder boven dat vind ik het. Voor de eerste keer op 2 Oktober 1943 het feestdag van H.H. Engelbewaarders was wel beetje griezel dag dat wordt op de dag opgeroepen om alle bewoners van het ivd de gezamelijk bijeenkomst de stillte omgang wordt gehouden met het gebed aan de Aartsengel H. Michael te smeken voor de bescherming op het Instituut voor Doven. Het gebed wordt gelezen over het gezongen aan de litianie der Heiligen en Rozenkrans. Natuurlijk ik wist bijna helemaal niets wat de reden van de sillte omgang dat op ivd hebben nooit overgesproken wat er het buiten van het instiuut gebeuren, toen ik in 1944 van ivd verlaat en hoorden vertelde van de gestelnaren over de paniek in het dorp van vooreinde jaar oktober tot met December 1944. De Gestelnaren hadden erg zo paniek en bleven ze mogelijk thuis. Helaas kwamen erg veel Duitsers per auto's, pansterwagen en motor's de langs van het instituut voor doven voorbij zijn gereden. Ze zagen dat het gebouw ivd nog geheel vrij van de Duitsers bezitters. Maar ze hadden zeker van plan dat ze in het binnenkort het geheel gebouw ivd in hun handen genomen. wel poosje gelukkig maar ( veel beloven en weinig geven ) dat willen zeggen dat de Duitsers zo goed hebben afgesproken en kunnen ze omdraaien door de verbreekt van het belofte. Wel gelukkig dat de directeur J v Overbeek heeft het ivd geheel gereed door de behandelingen gesprek met de hoge Duitse Genraal met zijn de zijlengte van de broek met de rood kleur biezen. Zuster Boriga schrok erg van en ging naar de aparte kamer blijven zitten en bidden of dat zal of niet goed afloopt. Nadien het gesprek van de Directeur J v Overbeek met de Duitse Genraal verloopt en hoorde Zuster Borgia en was ze zeer verheugd dat het ivd nog tot met de bevrijding met zonder de handen van de Duitsers. hebben genomen. In het dorp St Michielsgestel waar de donderplein stonden de enige Duitse pansterwagen met honderden Duitse en Nederlandse SSers aanwezig. En de Seminarie Beekvliet daar de gijzelaars waren en 20 van de gijzelaars worden genomen en vervoerd naar het kamp de naast de groot bos in Vught, daar hebben door de Duitse SSers 20 Gijzelaars doodgeschoten. Door de opdracht van de Rijkscommisaris Seyss Inquart omdat in de stad Den Haag een speciaal geleerde hoge duitse offcier heeft doodgeschoten door de Nederlandse verzetters. Daarna het dorp St Michielsgestel waren weer rustig teruggekeerd en maar wel heel voorzichtig want in het dorp zijn totaal 300 Duitse en Nederlandse SSers die moesten altijd voorzichtig blijven met zonder de verzetten tegen de Duisters. Toch de angstig ging niet voorbij dat was het gebeurde in Oktober tot met December 1943 door het luchtalarm met seirne dat de Amerikaanse en Britse de vliegtuigen met de bommenwerper over het gebouw ivd hebben gevlogen. ik en grote jongens de boven op zolder slaapzaal werden wakker gemaakt, daarna naar de kleine slaapzaal van de jongens in hun slaap werden weggehaald en gedragen naar de kelder. Er waren zeer groot paniek en de jongens en Broeders waren zeer bang en bidden de Broeders met de Rozenkrans. de kleine jongens bleven nog in hun slaap op de grond met de matras en dekens en grote jongens zaten op de bank wachten tot het afloopt. plosteling voelden de jongens de trillen van het grond dat een amerikaanse bommenwerpervliegtuig was ingestort door de Duitse afweergeschut die ligt het vlakbij van het ivd. Toen het voorbij ging en ik en de grote jongens namen de slaap jongens weer naar de slaapzaal op hun bed hebben gelegd. Volgende dag begonnen de jongens elkaar met het gebaren over het afloopt van de vannacht. maar de jongens niemand wisten dat hoe en wat het buiten van het instittut waren gebeuren. iedereen de broeders verzwegen alles goed met een zonder gelekt woorden. Enige dagen later toen ik en grote jongens in de grote speelzaal waren in avond in het donker voelden de jongens wel flinke trillen dat het lichten van de lampen werden uitgeschakeld. van te voren heeft Br Jeroen de volop kaarsen geregeld en bracht hij die kaarsen naar de speelzaal, eetzaal, slaapzaal, kapel enz. Later kregen de jongens het gehoor vertelde van Br Theobertus dat in de stad Eindhoven waren zeer zwaar gebombardeerd en veel doden en gewonden. dat omdat de duitse kanon werd naar op de dak van het fabriek Philips gehesen met de kraan. verder op het instituut bleef helemaal niet rustig en blijven de waakzaam bijvoorbeeld ik als de kleermaker de boven in de kleermakeij zat werken en als de geallieerden vliegtuig over het instituut vlogen en moest ik en de kleermakers de onmiddelijk naar het beneden in de speelzaal zitten wachten tot het afloopt. en ook op het voetbalveld zo meermalen gebeuren dat door de alarmgehoor werden door Br Theobertus en Br Josaphat de jongens opgeroepen naar de afdak binnenlijven stonden. anders voorkomt het scherven van het afweergeschut verspreiden overal.Ook in Nijmegen en Arnhem hebben door de geallieerden gebombardeerd en vielen erg veel slachtoffers en gewonden. Verder werden bijna allemaal in Nederland het geruchten over de opkomst van de invasie.
wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb