Standbeeld voor het hoofdgebouw IvD

 1

 2

© Karin Mill

 3

 4

 5

 6

Het is wel duidelijk dat het prachtige standbeeld verwaarloosd is. Kijk maar naar naamplaat en beeld, groene aanslag. En de teksten zijn haast niet te lezen. Heel jammer!
Met mijn dank aan Rene van der Veen

 

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Beste Lezers en Kijkers. Ha.Ha, zie de foto 3 en 4 alweer op de ivdvariatie wordt geplaatst, en dan zag je het standbeeld nog enige groene besla met zonder het schoonmaken. Komt er nog op tijd voor het schoonmaken voordat op 2 oktober 2013 bestaat het instituut voor doven 172 jaar.??? De plaatje waar de tekst was nog onleesbaar. Even oplossing dat ik zal jullie even helpen. Hiermede schrijf ik op de site: Stenen Beeld van priester met een leerling in de linkerhand houdt hij een rol met de tekst ONZE VADER. Het beld staat op een hoge natuurstenen sokkel, met aan de voorzijde een steenplaat met de tekst: HULDE AAN DEN ZEER EERWAARDEN HEER MARINUS VAN BEEK > OPRICHTER EN EERSTEN DIRECTEUR VAN HET R.K. INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE ST. MICHIELSGESTEL. DE DANKBARE OUDE-LEERLINGEN. die wordt gehuldigd in 1915 . Rene van der Veen.

Jan Keizer
11 jaar geleden

Jan Keizer - DOOE HET - Net als Rene zal ik hopen dat het ook vruchten zal leggen met het standbeeld van M. van Beek. Er is zeker niets anders te doen, hopend alleen met jouw idee. Frans

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Jan Keizer ja dat vind ik het goed van je goede idee de brief om naar de brugmeester Pommer van St Michielsgestel te schrijven en hoopt dat er goede oplossing uitkomt voor de schoonmaken aan op ivd standbeeld M v Beek en gaarne de toestemming vragen voor 2 dikke bomen laten uitroeien en komt de nieuwe de jonge bomen. Dan ziet het uitzicht nog veel mooier. Volgens verwacht mij van wel dat Frans v Rijn zal ook mee akkoord. Veel succes hoor. Rene van der Veen.

Jan Keizer
11 jaar geleden

Frans van Rijn en Rene van der Veen
Jullie reacties zijn terecht! Ik zou een brief schrijven naar burgemeester Pommer van St. Michielsgestel. Hij kent nij toevallig goed, want hij was geboren in Hoogland waar ik ook geboren was en daar jarenlang hebt gewoond. Zijn vader was grote vriend van mijn vader, Dat is toevallig he? Hoe zouden jullie dat vinden?? Zou dat helpen????
Jan Keizer

Rene van der Veen
11 jaar geleden

van mijn de slaap werd ik wakker en kreeg ik nog extra aandacht aan de standbeeld Mgr M v Beek dat was voor mij zeer diepe teleurgesteld door de verwaardeloos de beheerder van ivd zelf. Elke jaar op de sacramentsdag de grote processie wordt gehouden in Juni en wordt de omringd van het instituut versierd naar de kleuren wit/gele vlaggen en wimpels en ook de ingang van het ivd hoofdgebouw de rond volop het gekleurde vlaggen en wimpels, daar de boven van ingangpoort stond een rustaltaar met de versieren bloemen en branden kaarsen. De wegen van de voorgevel van het ivd wordt schoongemaakt en de rozenstruiken de uitgebloeide rozen wordt uitgeplukt. En dan behalve de standbeeld Mgr M van Beek deed helemaal niet het schoonmaak en ook geen bloemen. Dus maar het gewoon hetzelfde laten staan. Zoals de dodenherdenkingen en de bevrijdingsdag in Amsterdam op 4 en 5 mei de elke jaar de bevrijdingmoument dat al van te voren geheel schoon heeft gemaakt. En dan elke de bloemenkrans wordt gelegd voor de ere ter herdenkingen van de gesneuvelden militairen en Nederlandse volken. Zo erg heel mooi en eerbied voor de idereen. En op ivd hoort ook er bij dat heeft helemaal niets gedaan voor ter gedachtenis van ere Mgr M v Beek op 2 oktober de elke jaar. Natuurlijk voor de oude leerlingen vonden het niet prettig. Door het groot gebrek van de organiseren van ivd op 2 oktober de twee jaar geleden vierde het feest van 100 jarige bestaan van instituut voor doven te St Michielsgestel en was ook geheel vergeten aan de ere gedachtenis aan de standbeeld Mgr V Beek komen eren en uitdankbaarheid met de bloemenkrans wordt gelegd onder de namens van dove leerlingen. Xo erg diepe teleurgesteld van de dove leerlingen. Zouden de ogen van de beheerder van ivd zijn verloren en kunnen ze de standbeeld Mgr v Beek niet zien en nou gaat onmiddelijk opwippen naar de schoonmaakcommissie te bespreken en smeken voor eind van het jaar de beeld Mgr v Berk weer klaar van de schoon en mooie uitzicht naar het gebouw van ivd. Alle dove leerlingen krijgen zeer hoge trots naar de beeld Mgr v Beek en voortaan de elke jaar op 14 oktober de sterfdag van Mgr V Beek ter herdenking mogen bijwonen. afgesproken ? Zo ja mooi zo!'m Rene van der Veen.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Aan de beheerder van het I.v.D.
KAN HET NIET GEBEUREN WAT DE OUD-LEERLINGEN VINDEN VAN HET STANDBEELD VAN M. VAN BEEK.
DE MOOIE INRIJ NAAR HET HOOFDGEBOUW IS MAAR EEN .........!!!
VELE OUD-LEERLINGEN HEBBEN EEN MOOIE HERINNERING AAN HET I.v.D., MAG DAT NIET AANBLIJVEN?????????
MISSCHIEN HEBBEN JULLIE DAAR GEEN ZIN IN, OF HET KAN JULLIE NIET SCHELEN.
VRAAG EENS AAN HET GEMEENTEBESTUUR VOOR EEN GROTE SCHOONMAAK AAN DAT MOOIE BEELD DIE ONS DIERBAAR IS.
NAMENS ALLE LEZERS

Rene van der Veen
11 jaar geleden

zie de onder foto de standbeeld v Marinus van Beek stond nu 2 verschil van de schoon en groene aanslag op de plaats waar daar de gelezen teksten was onleesbaar. Wel erg jammer. Masr ik kan niet begrijpen voor het schoonmaken dat op ivd hebben toch genoeg personeelen waar de oude leerlingen b.v. J de Breugel, v Driessen, h. Geritzen hun in tijd de schoonbeeld kunnen schoonmaken zo waarom niet??? En wel op ivd de grote gangen en boventrappen in de weekelijke hebben schoongemaakt met de zeep en water dweilen. Dus betekent dat het bestuur van ivd hebben helemaal geen aandacht aan het beeld M. V Beek. Zoals ik de leerling op ivd in 12 jaren heb ik nooit gezien dst het beeld de jaarelijke op 2 Oktober de feest van H.H, Engelbewaarders de patroon van het instituut wordt gevierd en ook geen ter gedachtenis aan M.v Beek met een mooie bloemenkrans bij het beeld laten liggen voor de uitdankbaarheid. Dat vind ik het schande. Zoals op het kerkhof daar de overledende bewoners van ivd hun graf met het kruis worden ook niet schoongemaakt. Dus was zeer nalatig werk!!! Van het begin was het buiten van het gebouw ivd was zeer fraai en prachtig en nu wat zo heel anders. Ik hoop dat de wie goed wakker wordt om de standberld zo eindelijk weer schoon maken, maar eerste twee vette en dikke bomen moeten verwijderen en komt maar twee mager bomen bij planten en de staandberld ook weer schoon en de plaatje de teksten weer kunnen lezen. Dat komt de echte trots terug op ivd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers. Dat klopt over de twee bomen dat de standbeeld bijna geheel zijn dichtgegroeid. Denkt dat moet de schoonheidcommissie het betuur van het instituut de subisdie zouden krijgen? volgens van mij niet dat het bestuur van het instituut de verantwoordelijk door de nalating van het natuur. Als de twee dikke bomen moest verwijderen en moet de hijskraan er bij zijn en trekken de dikke bomen met de wortels er uit de grond en dan de standbeeld wel misschien iets gaat beschadigd door de stevige aangegroeid wortels. wel erg jammer dat de eerder moesten gebeuren. nu zag ik de stanbeeld bijna helemaal niets en lijkt op hebben helemaal geen aandacht meer dat Marinus van Beek was de eerste oprichter van het instituut voor doven dat hij in 1828 de 4 volwassen doofstommen in het dorp Gemert heeft onderwezen die is de eerste van het komende instituut voor doven in Geheel Nederland in 1840. Rene van der Veen.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Lezers - moet de schoonheidscommissie van St. Michielsgestel het bestuur van dat gebouw eens wijzen op die twee bomen bij het standbeeld van mgt. van Beek. Het is toch geen mooi gezicht.
Misschien kan dat bestuur een subsidie krijgen voor het rooien van die twee dikke bomen en voor twee nieuwe dunne bomen.
Dan heeft het gebouw weer een mooi uitzicht. Frans

Jan Keizer
11 jaar geleden

Rene van der Veen
Ach, vergissen is menselijk en bedankt voor je interesssant verhaal. Ik heb ergens eerste foto´s van het eerste gebouw, school voor doofstommen in Gemert. Binnenkort zal ik ze plaatsen.

Jan Keizer

Rene van der Veen
11 jaar geleden

ik had me vergist dat de schenking van de oude leerlingen het mooie en prachtige stanbeeld Marinus van Beek op het instituut voor doofstommen te St Michielsgestel op 2 oktober 1915 dus niet in 1905 want het nieuwe instituut bestaat het niet zo pas in 1910. Mijn vergissing is altijd menselijk. Rene van der Veen.

Rene van dfer Veen
11 jaar geleden

Bovenfoto stond het standbeeld van Marinus van Beek de grondlegger van het Doofstommeninstituut te St Michielsgestel. Hij was geboren in de dorp Son ( noord van de Stad Eindhoven ) op 21 Oktober 1790 en de priesterwijding in Mechelen (Belgie) in 1820 in zijn leeftijd 30 jaar. Na de wijding was hij in kort tijd assistent in de parochies in Kessel en Nuland. In 1821 werd hij tot kapelaan in Gemert (Brabant) benoemdt en een jaar later werd hij de leraar aan de Latijnse school aldaar. In 1825 werd hij conrector van de school. In dorp Gemert van die dagen leefden 4 volwassen doofstommen en leerde M. v Beek de doofstommen met vingeralfabet en gebarentaal en in 1835 gestegen totaal 32 doofstommen leerlingen. En dan in 1839 werden bespreken met de bisdommen van S' Hertogenbosch en Breda over het instituut voor doofstommen en werd besloten tot de vestiging van zon instituut in de toen net vrijgekomen gebouwen van het groot seminarie op Nieuwe Herlaer te St Michielsgestel. 30 September 1840 gingen totaal 46 doofstommen leerlingen van Gemert naar St Michielsgestel om daar hun opleiding te vervolgen. In 1850 diende M. v Beek zijn ontslag als de directeur van Instituut voor doofstommen en vertrok naar Brugge (Belgie) dat de bedoeling was dat M. v Beek met de Broeders Xaverianen uit Brugge naar Amerika zouden gaan om ook daar een instituut voor doofstommen op te richten,maar het Amerikaanse plan is in iedere geval niet doorgegaan. M v Beek verbleef in zes jaar in de stad Brugge en dan in 1856 werd M v Beek door het bestuur van het doofstommen instituut in Antwerpen als de directeur aangesteld. Deze functie heeft hij een achttal jaar vervuld en in 1864 opende hij een nieuwe instituut in dat St Jozef gesticht tot bescherming der doofstommen werden ook oude leerlingen van het doofstommen instituut opgenomen die zich niet in de maatschappy handhaven. Op 14 Oktober 1872 overleed M. v Beek in het R.K. Gasthuis te Antwerpen van zijn leeftijd 82 jaar na een ziekbed in 2 maanden. Van zijn grote verdiensten voor het doofstommen onderwijs waarmee hij in Gemert een bescheiden tegen maakte en dat in St Michielsgestel is uitgebereid tot een instituut voor doodfstommen met een indrukwekende staat van dienst. onder het bestaan van 75 jarige instituut voor doofstommen te St Michielsgestel schonken de oude leerlingen een mooie en prachtige standbeeld van Marinus van Beek op 2 Oktober 1905 van hun uitdankbaarheid. En 5 jaar geleden was de toewijding van het nieuwe instituut voor doofstommen te St Michielsgestel. Nu de dove leerlingen onder de onderwijzen van het ivd leren ze weer goed kunnen praten, werken, sport, ontwikkelen,ontspannen en nog meer door de grote dank aan Marinus van Beek dat hij is de stichter van doofstommen instituut. God belont hem voor de aandacht aan de doofstommen leerlingen. Marinus v Beek rust in vrede. Rene van der Veen.

Jan Keizer
11 jaar geleden

Beste kijkers en lezers

Prachtige foto uit tijdschrift Katholieke Illustratie 1915. Wie de tekst onder de foto niet kan lezen, zal ik voor je overtypen.
Het nieuwe onthulde standbeeld van mgr. M. van Beek voor het R.K. Instituut voor Doofstommen te St. Michielsgestel.
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Instituut door oud-leerlingen geschonken.
Nu is het standbeeld helaas bijna onzichtbaar door twee grote bomen naast het enorme beeld. Wel jammer! Hadden ze vroeger kleinere bomen daar moeten planten!
Zie lognr. 8

Jan Keizer