Slaapplek op IvD

1.

Gezellige slaapcellenVerstomd

2

Jozelf Slaapzaal bij meisjesafdeling rond 1950

3

je ziet duidelijk wc-pot onder bed pfffff

 4

Slaapzaal bij de jongensafdeling (Blauwe Zaal)

 5

Slaapzaal bij de meisjesafdeling en Karin Mill heeft daar geslapen.

 6

Eindelijk eigen slaapkamer, heerlijk en privé

 7

En natuurlijk eigen bureau en stoel (overgenomen van de broeders)

Reactie plaatsen

Reacties

Roy Mulder
12 jaar geleden

Jeetje zeg, wat een nare verhalen over slaapzaal van vroeger, ik had toen gelukkig een eigen kamer op derde verdieping, en woonde toen in groep 6, en heb nog nooit in slaapzaal geslapen, dus ik weet helemaal niks, in oud gebouw Eikenheuvel Vught, hadden groep 5, 10 ook een eigen slaapzaal bij de groepen.

Jan Jonkman
12 jaar geleden

Jan Keizer en andere lezers, je kamer bij foto 6 en 7 te zien bevond op de vroegere zolderverdieping pal boven de blauwe zaal(vroegere slaapzaal van Br. Radulfus, zie foto 3). Daarboven bevond géén houten vloeren en de rest van de zolderverdieping wel. Van dat zolderverdieping moet je een paar treden op om je kamertje te bereiken en die van jou bevond zeker in het hoekje met het uitzicht naar de nieuwe broederhuis en de rest van de Theerestraat. Deze zevental kamertjes waren in 1953 gebouwd ten behoeve van een aantal toegenomen broeders in die tijd. Eerder was dat een lege zolderruimte met ruime lichtinval.

Jan Jonkman

Jan Jonkman
12 jaar geleden

Jan Keizer en andere lezers, ik zat tijdlang te bedenken bij foto 4 waar dat lokatie zich bevond. Dat was zeker een nood-slaapzaaltje. Het was volgens mij geen slaapzaal wat de latere blauwe zaal kwam zoals Jan Keizer bedoelde. Ik vermoed dat lokatie de vroegere kamers waren geweest van de broeders die al vertrokken waren. Zeker was dat lokatie uit de tweetal kamer of meer een slaapzaaltje van gemaakt. Duidelijk te zien dat er twee ramen meer dan 2 meter uit elkaar zaten, dus moest er een scheidingsmuur was geweest en later uitgebroken werd. Ik vermoed dat deze lokatie de vroegere kamer van Br. Caesarius en Br. Placentius waren geweest dat bevond tussen de zangkoor en de kleine slaapzaaltje van Br. Celestinus op de bovenverdieping. De muren van dat nieuwste slaapzaaltje was niet zo lange tijd aangepleisterd. Een TL-verlichting hoorde daar niet te hangen en de slapende jongens kregen dan te felle licht in hun ogen bij het opstaan. De bronskleurige bedden, stoelen en nachtkastjes kwamen oorspronkelijk uit de slaapzaal van Br. Theobertus. In zijn slaapzaal werd er in die tijd cambrettes met gordijntjes ervoor neergezet en dat was in foto 1 hierboven duidelijk te zien. Wie van de lezers heeft hier in dat kleinste slaapzaaltje geslapen en kan hij dan wel meer van vertellen over dit saaie slaapgelegenheid.

Jan Jonkman

Jan Jonkman
12 jaar geleden

Lezers en kijkers, van al die 7 tal bovenstaande foto's over het slapen, herkende ik alleen die de foto van nr. 3. Dat was de vroegere slaapzaal van Br. Radulfus(nu Blauwe Zaal). Deze foto was zeker gemaakt in de jaren 30. Ik kwam in 1942 en dat was geheel exact hetzelfde gebleven, behalve alleen de naamplaatjes aan het voet-eind was in mijn tijd veranderd naar het hoofdeind. Dus hadden ze later een 40 tal bedjes omgedraaid, zodat de broeders en vooral Br. Radulfus vanaf het looppad direct kunnen aflezen en niet extra omlopen.
Elke weekend of feestdagen legde Br. Radulfus de zondagse kleding klaar en ook het schoon ondergoed en schoeisel. Er was bij mij nooit één keer fout gegaan. Bedden opmaken hoefden wij niet te doen want door de weekse dagen en ook zaterdagen maakten de dienstmeisjes de bedden op en op zondagen en feestdagen moesten de grote jongens doen onder begeleide. Ik sliep meestal aan de zijde van de kamer van Br. Radulfus, dus jaarlijks drie keer verhuisd. Aan de overkant de zijde van de kamer van Br. Gerinus, later Br. Rodolf en nog later Br. Orestes was in mijn tijd nooit last van gehad en gelukkig uit de buurt gebleven. Br. Hildemar kwam 4 jaar later(1952) pas en was ik allang verhuisd naar de grotere slaapzaal van Br. Alcuino. Onder elke bed stond een nachtspiegel of andersgezegd po's of in volkstaal gewoon ,pispot' genoemd. Dat was toch wel heel gewoon normaal.
Daar moesten wij knielend onze blaasje ledigen en in de ochtenden zelf ledigen en afspoelen. Een morgen- en avondgebed deden wij eerst nog niet en pas wel na de eerste H. Communie begonnen wij het pas dus iedereen persoonlijk.

Jan Jonkman

Rene van der Veen
12 jaar geleden

beste lezers en kijkers. Nog even kijken naar Lognr 2 de foto in 1910 het gebouw van ivd bij jongensafdeling de boven dak stonden 5 dakkapel de slaapkamers van Broeders en bij de meijesafdeling de boven dak stonden ook 5 dakkapel. En de andere foto in 1960 het geboue van ivd bij de jongensafdeling de boven dak stonden 6 dakkapel dus een meer dakkapel voor de 2 raamdeuten ( geheel rechts) en bij de meisjesafdeling bleef nog hetzelfde. Dus was wel duidelijk dat de bovenzolder de nieuwe slaapcellen worden er bij gebouwd in welke jaar ???????????? Bij de jongensafdeling de grote slaapzaal werden de cellen geheel afgebroken in 1944 door de geallieerden. Toen de retratie in 1947 en 1948 voor de mannen/jongens leerlingen op ivd zijn begonnen van Vrijdagnamiddag tot met Zondagnamiddag in rond van Maria ten hemelopneming op 15 augustus. Op de avond iets laat gingen ze naar de grote open slaapzaal voor overnachten. Zo het was gebeurde dat Br Alcunio stond in de grote slaapzaal in hele nacht blijven waken. Dat deed hij altijd zo met zijn eigen verkeerde gedachten van het goede en kwade. Ik mijn goede geheugen dat op de dag Onder de retratie gingen een paar volwassen dove leerlingen de stiekum buiten van ivd naar de cafe bij v.d.Staak daar een paar glazen bier drinken. Helaas heeft Br Corsinus ondekt en hij greep ze mee naar de bovenzolder slaapcellen worden opgesloten en een van twee de leerlingen heeft de mesje in zijn zak en maakt hij de slotgrendel van de deur open en voor de andere leerling ook de deur open en ze kwamen terug naar de speelplaats, dan zag Br Corsinus hun en zeide hoe zijn jullie van de cellen naar hier op de speelpaats gekomen. En de leerling laat hem zien dat hij met de mesje heeft gebruikt. Br Corsinus was zeer woedend en verder hij kan er niets meer doen. Onder de retratie de periodejaren van 1946 t/m 1954 waren zeer streng en niemand mogen van ivd naar het buiten in de tuin wandelen. Mhr v Lierop de priester zo erg streng en vooral in de kapel was zeer streng verboden dat daar mogen niet gesproken of gelachen. Naderhand begon de retratie in het jaren veranderen dus even jaartal de retratie voor de dames leerlingen en oneven jaartal voor de heren leerlingen. Later de retratie begonnen nog steeds soepler en vrijheid. De laatste retratie voor de heren leerlingen was begonnen in 1977 zonder hun wisten. En dan voortaan naar de Nuland bij de Zusterklooster de bezinningdagen wordt gehouden en later werd weer verdween. De helft van ivd wordt gesloopt en het komende nieuwe voorbereidingen de nieuwe scholen, ambachtschool, sporthallen enzv. Zo leven de iedereen de modern en nog vele jaren later nog meer modern. Voor mij nog hetzelfde de ouderwets en ook de oude stempel. Dat vind ik best!!!! Rene van der Veen.

Jan Keizer
12 jaar geleden

Rene van der Veen

Vorig jaar was ik op IvD. Ik wou helemaal naar boven, bovenste verdieping waar de slaapcellen stonden en oude kamers van de broeders, later van de jongens om leuke kiekjes te kunnen maken, maar er hing daar behoorlijk grote hangslot op de deur. Dus ik kon zomaar niet binnen komen, zeker voor veiligheid.

Jan Keizer

Rene van der Veen
12 jaar geleden

zo erg jammer dat de Bovenzolderslaapzaal (cellen), Grote slaapzaal (cellen) en oude leerlingen slaapzaal (cellen) allebeiden geen fotos hebben opgemaakt van het verleden jaren in 1910 t/m 1944. Daarom hiermedevertel ik over de Bovenzolder slaapzaal. Vermoedelijk de slaapzalen van de grote jongens het gebrek van geen plaats meer voor het komende nieuwe jongens. En dan bovenzolder de slaapzaal werden de houten slaapcellen bijgebouwd. De slaapcellende gedeelte de rijen van rechts 12 slaapcellen en links 12 slaapcellen = 24 slaapcellen. De slaapcel bevat de ruimte van 2 meter lengte , 1.50 meter breedte en 2.25 meter hoogte. De bed wordt de tegenzijde vast gebouwd en onder de bed lagen de houten planken met de boven matras en peluwe met de lakens, sloop en dekens. En een smale plank voor de beker,tandpasta,tandborstel, en andere kant de ophanger voor de handdoek. En een stoel. ( geen nachtkastje) de po onder de bed voor de nachts plassen. De slaapcel de buitenkant deur sluit met de grendeltje. De naast van de deur stond de een ronde gat( vierkant rond gemiddelde 8 cm) In de slaapcel hingen het kruis en twee kartonplaatjes (Maria en Jozef) die was het eigendom van ivd. Die lijkt er van de vroeger de gevangencel in de grote gevangenis. Daar de elke twee rijen slaapcellen de lange gang van voor de ingang de naaste rechts en links de 10 Broeders slaapkamers met het raam. En de jongens slaapcellen hebben meer een raam met 2 raamdeuren. Daar de bovenzolder werden bijna overal met de houten gebouwd. De boven van de slaapcellen s nachts het licht met 2 nachtlampen. In 1941/1942 voor de eerste de bovenzolder slaapzaal de intrek genomen onder de leiding Br Theobertus. En een jaar later in 1942/1943 onder de leiding Br Jezefo, toen hij in 1943 was overgeplaatst naar Maastricht en zijn opvolger Br Alcuino. Het viel erg tegen van hem dat hij deed zijn extra van zijn de ogen zo mogelijk waken in de laat van de avond en ook s nachts door de controle naar de grote gat van mijn slaapcel kijken. Als mijn 2 handen onder de dekens slaapt en maakte Br Alcuino mij wakker en zeide hij dus nu voortaan je 2 handen boven de dekens mag slapen en niet onder de dekens slapen. Br Theobertus en Br Jesefo deden helemaal niet ze laten de jongens de nachts geheel rust houden. En dat Br Alcuino zeide mij dat je hebt een mooie slaapkamer en antwoordt ik helemaal niet en zeide ik dat het lijkt op de gevangencel. Br Alcuino pakte mijn oor en trok mee naar zijn slaapkamer en kreeg ik hard klap en in de hoek staan. Als ik de po heb geplast dat ben ik vergeten om de po naar de wc laten overgieten en kreeg ik de hele dag straf. Daar bovenzolder slaapzaal was zeer ongezond en weinig de frisse lucht en van de zomer was verschrikkelijk erg benauwd en kon helemaal bijna niets geslapen. Bij de grote jongens slaapzaal daar ook de cellen dat ook hetzelfde de ruimte als bovenzolder slaapzaal. In midden van de lange wasbakken de anderkant stonden de 4 rijen slaapcellen totaal 28 slaapcellen en nog anderkant ook 28 slaapcellen totaal 56 slaapcellen. En bij de oude leerlingen stonden ook de 4 riijen slaapcellen totaal 24 slaapcellen. ( geen deurgrendel) en nog 6 oude leerlingen hebben 6 slaapkamers. Nu op ivd in 1944 de slaapcellen worden afgebroken en boven opzolder de slaapcellen zijn voorgoed de deur opgesloten. Nu weet iedereen het over de slaapcel. En nu de jongens op ivd hebben een mooie slaapkamers dat horen ze er bij. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
12 jaar geleden

foto 1 slaapzaal de chambrettes van de vroeger in de internaten voor de rijke meisjes. Alleen voor de kaptiaal ouders van haar kinderen de kostgeld goed kunnen betalen. Foto 2 de slaapzaal St Joezef bij de meisjesafdeling dan wie daar de slaapzaal op bed heeft gelegd dan kunt gerust op site schrijven hoe het was gegaan met de verzorgingen van de zusters? Daarvoor ik en de anderen zijn erg benieuwd. Schrijft maar op de site !!!!!!!!!!!!!!!!!! foto 3 mijn goede herkende toen ik 6 jarige leeftijd slaap ik op bed met de mijn naam en wordt verzorgd door Br Radelphus en Br Fraternus. Daar de kleine slaapzaal zo goed lichtruimte en daar 2 apart slaapkamer van 2 Broeders. En dazrna wordt overgegaan naar de grote slaapzaal. Zeer jammer dat daar geen foto heeftvgemaakt. De grote slaapzaal stonden met 4 rijen de cellen en de midden van de slaapzaal de grote apart wasbakken. Elke de rij de slaapcellen onderleiding van 4 Broeders zijn Br Friminus, Br Arnoldus, Br Alcuino en Br Leovigild. En later moest ik de slaapcel bij de raam intrek genomen de reden van mijn de vorige ziekte T.B.C, en elke middags een paar uur rusten op bed in de geduurende 6 maznden in 1940 en 1941. Daarna ben ik weer overgegaan naar de bovenzolder de slaaapzaal. Daar was eigelijk zeer afschuwelijk donker en ongezond plaats met 2 ramen. S nachts de stinkende geur van de urnie die de jongens in nachts in plassenpoo in het gebruik maken met de zonder deksel. Als wie die vergeet om elke s morgens bij het opstaan die de plassenpoo niet naar wc laten overgooien,en dan kreeg de hele dag straf. Ik kon het meeste s avonds van het begin dat de Broeders naar de slaapkamer gingen, kan ik best voelen van de vloer dat de Broeders van zijn kamer naar de wasbak en dan weer terug in slaapkamer zijn gelopen lijkt op de olifantpoten. En s morgrns het opstaan van de Broeders ook hetzelfde en wordt ik wakker. Van de zomer de hitte in Juni en Juli de bovenzoldrt slaapzaal was zeer erg benauwd en geen frisse lucht kunt ik niet makkeljik ademhalingen. Het was zeer groote schande en geen aandacht voor de veiligheid want op de bovenzoldet slaapzaal worden bijna overal met houten gebouwd. Ik heb er vedl klachten ingediend dat wordt nooit geholpen. Later kreeg ik het gehoorverteld dat zo eindelijk de zolderslaapzaal wordt officeel afgekeurd. Dus wordt niet gebruikt. Foto 6 en 7 zo zou ik zelf eerder moest intrek nemen. Dat wss heel geluk voor Jan Keizer en ook eigen bureau met een drankfles dat hij wel misschien in stiekum een paar slokje zijn gedronken. Ik geloof dat Br Theobertus hield zijn 2 handen voor zijn ogen dat hoeft hij niet kijken. Want hij deed ook zelf in de Broeders speelzaal een paar glaasje borrel heeft gedronken. Zo doet het helemaal geen kwaad. Foto 4 ik denk dat de vernieuwde de slaapzaal dat waar de vroeger een zaal die wordt niet gebruikt. En Foto 5 de slazpzaal van de meisjes bij de meisjesafdeling. Die daar was een leuke en mooie slaapzaal. Zo ik ben veel te vroeg geboren maar voor mij maakt het niet uit. Rene van der Veen.

Jan Keizer
12 jaar geleden

Beste kijkers en lezers

Wel duidelijk te zien hoe de leerlingen van IvD hebben geslapen. In het begin hadden ze totaal geen privé op eigen slaapplekje.
Elke dag op tijd naar bed en ´s morgens vroeg op.
Toen ik kleine ukkie was, ging ik om 20.00 uur bed en om zeven uur op en later bij de groep van Br. Theobertus om 22.00 uur naar de slaapzaal en om zeven uur uit bed.
Op zaterdag geloof ik een half of een uurtje later.

Eerst uitkleden en kleren netjes op een stoel hangen en dan tandjes poetsen. Waren ze klaar, dan moest iedereen achter bed knielen en avondgebed opzeggen en hupsakee in bed. De broeder draaide alle lampen uit. Iedereen moest stil blijven en geen geluidjes maken.
Maar de slaapzaal was niet pikdonker, want boven alle lampen brandden nachtlampjes, zodat we ´s nachts een po onder bed konden vinden als het nodig was. Bij grote boodschap ging men naar de wc. ´s Morgens weer tandjes poetsen, aankleden en morgengebed opzeggen en dan naar de kapel om bij H. Mis te wonen. Zo ging elke dag door.....

Bij de groep grote jongens bij br. Theobertus kregen we elke week zaterdagavond omstreeks 22.00 uur bezoek van een priester, het kon mgr. Overbeek of mr. van Uden of pater van Beers of mr. van Eijndhoven zijn. Dan moesten we achter pingpongtafel zitten om naar een preek te luisteren. Tegenover ons stond de priester op de stoel en we moesten met alle aandacht naar hem kijken. Gebarentaal was er niet bij! Dus goed liplezen! Br. Theobertus hield ons in de gaten of we goed keken. Dat duurde ongeveer een half uurtje. Na preek gingen we direct naar bed. Zo gingen enkele jaren door!

Foto 6 en 7
Rond 1966 kreeg ik goed bericht van br. Theobertus: ik krijg mooie eigen kamer. Tsjonge wat was ik zo blij!!!
Hij bepaalde welke jongens eigen kamer mochten krijgen. Natuurlijk waren ze zo blij. Ik kreeg eigen bureau en stoel van een broeder, zodat ik elke avond mijn huiswerk op dooie gemak kon maken, zonder pottenkijkers! De broeders waren verhuisd naar nieuwe gebouw Broederhuis.

Foto´s van mooie vrouwen of bekende persoen mocht ik aan de muur plakken, zeker niet Pin Up zoals vroeger op achterpagina van Panorama !
Boven kussen op mijn bed hing een foto van een bekende persoon namelijk Ard Schenk!
Op mijn bureau stond een foto van mezelf en mijn vader.
Natuurlijk goeie vraag hoe ik op tijd wakker moest zijn?
Br. Theobertus had ook eigen kamer en elke ´s morgens om kwart voor zeven moest hij één voor één kamer binnenlopen om iemand wakker te maken. Dat kostte inderdaad veel tijd en loopwerk.
Schoonhouden en bed opdekken en verschonen werden door dienstmeisjes gedaan.

Hierbij wil ik nog vermelden dat de bovenste verdieping bij jongensafdeling niet brandveilig was. Later vond ik onverantwoordelijk dat de jongens daar sliepen vanwege veel houtwerk en stro achter muur. Hier en daar hingen wel brandslangen maar bood te weinig veiligheid. De vloeren waren van hout en ze konden enorm kraken pfffff en ik moest soms schoenen uittrekken om geen geluiden te maken als ik later naar bed ging.
Maar in ieder geval had ik wel leuke tijd op mijn kamer met drie ramen met prachtige uitzicht op broederhuis en voetbalveld.

Jan Keizer