Ivd gebouw 1840, 1910, 1960 en 2010

1

2

3

4

 

5

6

7

8


©
Rene van der Veen

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Foto 7 Instituut voor Doven in Groningen. Foto 8. Prachtige brons medailie en foto 9. Proffessor Henri Daniel Guyot. Ik zat nu denken over het vroeger voor 1790 bestond helemaal geen het instituut voor doven/dovenschool. Hoe het leven van de doof/stom jongens/meisjes met hun ouders thuis met zonder op de dovenschool hebben onderwijzen? Zo pas in 1780 was het begonnen in aanraking gekomen. Eerst dacht ik dat Mgr M v Beek heeft voor het eerste 4 volwassen doofstommen onderwezen, dat klopt het niet. Hiermede schrijf ik hierover Henri Daniel Guyot Instituut te Groningen. Het Henri Daniel Guyot Instituut was het eerste Nederlandse Doveninstituut. Het werd in 14 April 1790 opgericht op intiatief van de Groningse predikant Henri Daniel Guyot. het is in 202 opgegaan in de Koninklijk Effatha Guyot Groep (K.E.G.G.) en sinds 2009 Viataal en Sint Marie als Koninklijk Kentalis. Sindien heet het Koninklijk Kentalis - Guyotschool voor SO-A, SO-B en VSO.
Henri Daniel Guyot was telg uit een oud geslacht, dat afkomstig wasuit Lotharingen. Hij werd geboren op 25 November 1753 te Trois Fontaines vlakbij het dorp Blegny ten noordoosten van Luik. Na onderwijs te hebben genoten aan de Latijnse school en het Atheneum te Maastricht, vertrok hij op zijn 17 jarige leeftijd naar Franeker (Friesland) om aan de hogeschool aldaar theologie te gaan studeren. In 1775 werd hij door de waalse synode toegelaten tot de bediening van het Evangelie en kan hij zich door een gemeente laten beroepen. De Waalse synode behoorde tot de Nederduits - Gereformeerde kerk ( de later Nederlandse Hervormde kerk }en vertegenwordig de franstalige leden van de kerk. Deze franstalige kennen we als begenoten die sinds de herroeping van het Edict van nantes in 1685 hun toevlucht hadden gezocht in de Nederlanden. De herroeping betekende het einde van hun geloofsvrijheid. Op 9 Februari 1777 werd guyot predikant van de waalse gemeente te Dordrecht. Vier jaar later 13 mei 1781 vertrok hij naar Groningen als waalse predikant. Maatschappelijk zeer betrokken, nam hij deel aan activiteiten, die zich richten de bevordering van vakbekwaamheid van de jeugd. Op een van zijn reizen maakte hij in 1784 in Frankrijk kennis met de abt de i' Epee. Deze abt was in 1780 in aanraking gekomen met twee doofstommen meisjes, die hij besloot op te voeden en onderwijs te geven in zijn huis. In Parijs begon hij een school waar gebruik werd gemaakt van gebarentaal en een handalfabet. Bij deze abt guyot gedurende 10 maanden onderzicht, teruggekeerd in Groningen, begon guyot de leermethode, die hij zich eigen had gemaakt toe te passen op twee doofstomme kinderen, Vermogende Groningers onder steunen hem de financiel, toen het aantal leerlingen toenam, werd besloten een vereinging van donateurs op te richten. OP een eerste vergadering in 1790 viel de beslissing een instituut te schichten voor de doofstommen, Guyot werd aangesteld als Permanent hoofd directeur op 14 April 1770. In 1791 was hij ook nog actief betrokken in de oprichting van een departement van de maatschappij tot het van t algemeen te Groningen. Van 1801 tot 1809 was hij schoolopziener met de opdracht te komen tot een nieuwe inrichting van het lager schoolwezen in het departement Eems. Intussen volgde er in 1804 een beroepnaar de waalse gemeente te Haarlem. Blijkbaar waren de functies goed te combineren. Uiteindelijk is vanaf 1809 Guyot zich geheel aan wijden van het doofstommen instituut, dat inmiddels kan beschikken over een aantal panden aan de beplante markt in Groningen. Nu Guyotplein geheten. De waardering voor Guyot kwam tot uiting in zijn benoeming in November 1814 tot " Professor honoraius : Daarnaast werd hij begiftigd met vele onderscheidingen, onder met een onderscheiding in de orde van de Nederlandse Leeuw. Guyot overleed in 10 Januari 1828 ( Juist Mgr M v Beek voor de eerste 4 volwassen doofstommen heeft onderwezen ) En ligt begraven op de zuiderbegraafplaats te Groningen (2004)
Het werk van de I' Epee inspiereerde de waalse predikant Henri Daniel Guyot 1753 - 1828 om in 1790 in Groningen met onderwijs voor de dove kinderen. Zo wordt het speciaal onderwijs in Nederland geinteroduceerd. Zijn werk kreeg navolging in 1840 toen Martinus van Beek startte met het instituut voor doofstommen Nieuw Herlaer in Halder en later wordt overgeheveld naar het nieuwe instituut voor doven in Sint Michielsgestel. ( Nu Viataal )
later volgden nog het Rudolf Mees Instituut (Nu Polano) in Rotterdam in 1853 en in 1888 Effatha te Leiden. Deze laatste school fussert met de school van Guyot tot de huidige koninklijk Effatha Guyot groep ( Nu in Voorburg ) en in Amsterdam 1911 de dovenschool Signes Ammanschool laatste opgericht. Nu Het instituut voor Doven te St Michielsgestel was veel groter van het geheel Nederlandse Doveninstituten.
Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Frans v Rijn en Jan Jonkman jullie vergist het helemaal niet dat het klopt toen de foto de kleermakerij onder de leiding Br Servus in de kleine speelzaal in 1910 - 1926 zag daar de leerlingen hun kleding en schoeisel die de enige de grote gat kousen en stuk kapotte schoenen. en dan waar blijft de schoenmakerij de onderleiding Br Vranus op het instituut ? Een ding snap ik er niks. toen het nieuwe instituut voor doven in 1910 werden gebouwd en 6 later de kleermakerij en schoenmakerij werden bijgebouwd. Rene van der Veen.Jan Jonkman
11 jaar geleden

Frans, je vergist het niet hoor en het zal wel kloppen wat je hierboven schreef. Ik kan de foto die je noemde wel goed herinneren van de ,primitieve' kleermakerij in de latere kleine speelzaal tussen 1910 en 1926. Daar stond ook de jonge Br. Servus erbij naast de antieke glazen kast. Deze kast was ook meeverhuisd naar de nieuwe kleermakerij en had in de overloop gestaan. Misschien dat Jan Keizer nog van die foto wist te herinneren om het weer te kunnen plaatsen in deze site.
De nieuwe ambachtschool werd in 1925 gebouwd en in 1926 gereed gekomen. Deze gebouw werd door de brandweer in de jaren 50/60 afgekeurd als ambachtschool omdat het overal in alle verdiepingen houten vloeren zaten plus de houten trap. Deze trap maakte wel veel lawaai wanneer jongens de trap op en afgingen naar de kleermakerij en de verkennerij en later de archeologische museum van Romeinse vondsten van Br. Celestinus erboven. In de tijd dat het bekend werd dat de ,oude' ambachtschool werd afgekeurd werd er later een nieuwe ambachtschool gebouwd op het instituutterrein waar nu de nieuwe gemeentehuis al staat. In dat alweer weggebroken ambachtschool, werd de twee nieuwe ambachten bijgevoegd, nl. metaalbewerking en het houtbewerking(timmerman of meubelmaker). Alle ambachten gingen onder één dak behalve de bakkerij.

Jan Jonkman

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Rene, als ik mij niet vergist heeft Jan Jonkman bij een foto van de kleermakerij in de kleine speelzaal een korte verklaring geschreven. De jongens hebben wel in en na het jaar 1910 en later het vak kleermaker geleerd in de kleine speelzaal, later, in welk jaar?, werd de nieuwe schoenmakerij en kleermakerij en zolder bijgebouwd. Er moet zeker nog een foto van die oude kleermakerij in die kleine speelzaal zijn. Misschien jan Jan Jonkman hier weer een verklaring geven. Frans

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Ik vind nu wel erg raar, het kasteel " Nieuwe Herlaer " de voorheen van hat Instituut voor Doofstommen in 1840 bestaat de kleermakerij, schoenmakerij en durkkerij, daarna later werd in dit jaar 1844 hostiebakkerij bijgebouwd. Ik vraag of daar de doofstommen leerlingen op de kleermakerij en schoenmakerij hebben geleerd en gewerkt ??? En dan de oude leerlingen op de durkkerij hebben gewerkt.??? ik denk dat er niemand hebben het geweten. Maar was het geval erg vreemd dat in 1910 het nieuwe Instituut voor Doven ( doofstommen) de kleermakerij en schoenmakerij werden niet gebouwd, zo pas de enige jaren later werden er bij gebouwd. Alleen de durkkerij en hostiebakkerij werden wel in dit jaar 1910 gebouwd. Vermoedelijk van het kasteel " Nieuwe Herlaer " werden door de bisschoppelijk seminarie hebben overgenomen en dan daar de kleermakerij, schoenmakerij en durkkerij werden er bij gebouwd en dan toen werd devoorheen van de bisschoppelijk Semenarie werden overgedragen aan het Instituut voor Doofstommen op 27 september 1840, dan de kleermakerij, schoenmakerij en durkkerij in het gebruik hebben genomen??? Ofwel hebben het instituut de betaaalde loon voor de oude Kleer/schoemaker leerlingen overgenomen???. Want heeft Mgr M v Beek wel ingeschreven in dit jaar 1857 voor de oude leerlingen die werden op het Instituut voor Doofstommen opgenomen, dat ze niet in de maatschappy konden bereiken. Zo weet ik dat nu iedereen weten ook niet hoe het vroeger op het oude Instituut voor Doofstommen de leerlingen hebben geleerd voor de toekomst in de maatschappy. Daarom de ouders van de doofstommen leerlingen hebben verzocht in dit jaar 1855 dat op het Instituut voor Doofstommen de doofstomme leerlingen de spreekmethode moesten beginnen. Het duurde wel langer dat komt omdat door de directeur Mgr Terwindt van zijn halsstarige heeft geregeld en dacht hij dat voor de doofstommen leerlingen hier op het instituut met het gebarenmethode blijven onderwezen dat ging veel vluggerkunnen goed verstaan van het gebarenmethode dan de spreekmethode. Gelukkig dankzij aan Br Cesarius zijn goede de voorstander van de spreekmethode met de hulp van de enige Zusters. Zo eindelijk was het begonnen in dit jaar 1892 of iets eerder en later. Nu de spreekmethode ging zeer volop goed en het gebarenmethode bleef nog voor de enige doofstommen leerlingen. En de vingeralfbath was zeer belangerijk voor de doof/blinde leerlingen zoals op het Instituut voor Doven waar het apart gebouw St Rafhael staat. Zo de eeuwen geleden wat er gebeurd en heeft dat meegemaakt komt wel of nooit op de tafel gelegd. Dus nu op 2 oktober 2012 de herdenking aan Mgr M v Beek dat was nu 184 jaar geleden en de oude en nieuwe Instituut voor Doofstommen te St Mischielsgestel bestaat nu 172 jaar. Mijn vraag of de standbeeld van Mgr M v Beek door mij en Frans van Rijn de dove leerlingen dat heeft verzocht dat het standbeeld al heeft schoongemaakt en twee nieuw jonge bomen al zijn geplant????? O nog niet zo erg verschrikkelijk jammer!!!! Rene van der Veen.
Rene van der

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. hiermede vertel ik over wat er op ivd en het gesticht waren gebeurd van de mishandelingen - seksueel - procesverbaal. Natuurlijk het was zeer onaangenaam wat ik hierover op de site heb geschreven. De Oude leerling die heet Janus v Lieshout hij was geboren in Helmond op 6 Juli 1928 en 4 jarige werd hij opgenomen op ivd in 1932 daar op de voorschool heeft opgegeroeid en werd overgebracht naar de jongensafdeling in 1934. hij leefde als de slachtoffer dat hij was zo erg lelijk jongen dus kan hij er niets aan doen, maar was toch een goede leerling en op de school leerde hij zo erg laag niveau en werkt hij als de schoenmaker. Enige Broeders kunnen hem helemaal niet uitstaan en maakte ze Janus altijd schuldige jongen zo mogelijk veel straf heeft gegeven. Janus was zeer oersterk jongen dat hij te veel pijn kunt verdragen door de mishandelingen van de Broeders. Toen Janus eenmaal fout heeft gemaakt en zag de broeder dat was zo blij naar de zin heeft op Janus zo mogelijk heel hard geslagen, gestompt en geschopt die duurt wel langer en Janus heild zo vast met zonder de ogentranen en de broeder kunt niet meer verdragen en deed hij nog verder slagen, stompen en schoppen zolang tot Janus zelf opzegt. zo wel erger voor de arme jongen. dat hij altijd zo eenzaam op ivd heeft geleefd. Janus de klasgenoten zijn Tinus van Grieken ov Uithoorn, Gee v d Westen ov Leiden, Louis Martens Velden, Henk de Vogt Breda, Justin Willems Belgie, Herman Londenman ov Groningen en Pim Wouters ov Eindhoven. Het leven van Janus was voor hem niet makkelijk en zijn twee ogen zo erg nauw zien naar de Broeders en jongens van zijn het begeerte op Seksueel. Doordat de enige broeders zijn opsporing naar de mooie jongens verleiden naar de masturbatie en handen in de broek. Gelukkig het gebeurde was voor Janus op ivd helemaal niet. Maar....... Later dan toen Janus v Lieshout in dit jaar zijn 18 jarige leeftijd Van het instituut ging verlaten in 1946. Daar het leven van Janus bij zijn ouders in Helmond was helemaal niet gelukkig. 2 jaar later toen Janus 20 jaar was en heeft hij met de minderjarige jongens de Seksueel misbruik gemaakt, Daarna kreeg hij de ingreep van de politie en dan wordt naar de huis van bewaring in Helmond overgebracht. Janus zat in de cel met zijn erg zwaar teleurgesteld en wou hij helemaal niet spreken. De Politie merkt dat de jongen heeft iets de zwakzenninge en helaas ondekt de politie dat hij was doof en ontfermde de politie dat wordt Janus alles ondergevraagd over waar kwam het vandaan en waar op de school heeft gezeten. Janus spreekt niet met 100 procent dat hij was doofgeboren. Dan schreef hij het gewoon op papier er op staat over de adres van zijn ouders en ook dat hij op de school heeft gezeten op het instittut voor doven te St Michielsgestel. Dus de politie wist nu duidelijk dat heeft per telefonisch met de directeur J v Overbeek gesproken. Natuurlijk schrok erg er van dat wist misschien de verantwoordelijk van ivd zelf. Directeur J v Overbeek verzoeke de politie dat Janus nog even voorlopig in huis van bewaring mocht blijven met de goede verzorgen van eten, ontspannen en slapen. Zo ja dat deed de politie wel en ook met Janus in contakt heeft gehad om voor hem geheel rust te houden. Directeur j V Overbeek vertelde aan Br Theobertus over wat er gebeurde was van Janus v Lieshout. Br Theobertus schrok erg en voelde hij iets de verantwoordelijk en nog elkaar hebben gesproken dat ze samen per auto naar Helmond bij de Politiebureau aankwamen en daar worden elkaar gesproken. Janus kreeg het hulp van de Maatschappelijk werker voor de plaats ging zoeken. over paar dagen heeft de plaats voor Janus gevonden en werd naar het R.K. St Joesph gesticht voor de zwakzinningen mannen en jongens in dorp Heel de zuidwesten van de stad Roermond overgebracht. Daar leefde Janus nog goed en gelukkig met zijn mooie zit/slaapkamer. Br Theobertus kwam al voor de derde keer bij hem op bezoek en bracht hij de fruitmand mee. het was heel mooi van hem van zijn het goede begrip dat de opvoeding op ivd waren totaal fout fout fout. (Br Theobertus heeft mij alles verteld dat ik Janus v Lieshout heel goed kende}. Janus kreeg ook het bezoek van zijn klasgenoot Louis Martens. Janus zijn rond 60 leeftijd overleed ter plaats in het gesticht St Joseph O Verder kwamen de klacht van de huispersoneel van het gesticht St Joesph over de seksueel misbruik, martelingen en vermoorden dit gebeurde was in 1952 - 1954. Het Gesticht
St Joseph werd in 1908 opgericht voor de verzorging van geestelijke mannen en jongens. De Kwestie werd echter in de doofpot gestopt, dat de katholiek broeder liet gehandicapte jongens stierven in dorp Heel.
Tijdens het onderzoek werden er ook aanwijzigingen gevonden voor zware mishandelingen en seksueel misbruik gepleegd door de Broeders, de broeder overste en de rector de verantwoordelijk was voor het goddienstig leven, Hen werd de keel afgeknepen of ze werden tegen de muur geslagen. In de kelder van het gesticht moesten de jongens tijdens de nacht werkzaamheden verrichten voor de lampfabriek van Philips. De Tijdens van het onderzoek dat de 37 kinderen mogelijk zijn overleden aan een overdodis morfine of luminal een kalmering middel enn 35 van de kinderen kwamen uit een gesticht in het Limburgse Schinnen en belandden op de kinderafdeling van Br Andreas. De bijnaam vn deze broeder van de ' spuitenbroeder' De meeste jongetjes stierven kort na aankomst in het gesticht. Zo Doof gebruikt Seksueel door de Broeders en wist Janus van Lieshout van seksueel misbruik van de Broeders binnen de kloostermuren van het instituut voor doven te St Michielsgestel. Ik gaf mijn eren aan Janus van Lieshout de onschuldige jongen dat hij rust nu in vrede !!! Rene van der Veen.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Rene, als ik me goed herinnerd is de voortuin in het jaar 1946 opgeknapt. Je hebt gelijk dat de Amerikanen en Engelsen van de voortuin een warboel hebben gemaakt. Ze hebben die voortuin ook gebruikt als parkeerplaats voor ziekenauro's enz., enz., enz.. Wie die tuin heeft opgeknapt weet ik niet, misschien de krijgsgevangenen die in Vught zaten, maar werd betaald door de Amerikanen en Engelsen. Arbeidsloon heeft niets gekost, maar materialen, zoals gras en beplanting wel.
Bij de plechtige H. communie van onze klas werd er foto's gemaakt bij de nieuwe brug, dat was in 1947. Frans

Rene van der Veen.
11 jaar geleden

Hallo Frans v Rijn. zo zag je de foto 2 dat M. van Beek uit het stanbeeld zijn weggelopen. mijn schuld, mijn schuld en mijn grote schuld. Gelukkig kwam M V Beek terug op het standbeeld. Ja Dat klopt zo niet duidelijk uitzicht dat het standbeeld precies in de deur van het hoofdgebouw. maakt de foto iets groter dan zag daar het standbeeld iets beter. en over de foto (2) die zijn niet in 1960 opgenomen want de paar bomen hebben niet genoeg opgevreten om die dikker te worden. Waarschijnelijk de foto (2) in dit jaar rond 1950 zijn opgenomen, Want in de tweede werelodoorlog was de voortuin nog slordig door de amerikanen en engelsen die het gewonden soldaten op ivd bij de jongensafdeling worden overgebracht voor de behandelingen en verplegen. Nadien wordt de voortuin van ivd weer opgeknapt en tamelijk verfraaid, Maar het Behalve het standbeeld van het schoon helemaal niet heeft gemaakt. ZEg Frans heb ik goed overgelgd ?
Rene van der Veen.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

De middelste foto (2) moet zijn genomen in het jaar of even na 1940.
Het jaar 1960 is zeker een foutieve jaartal voor die foto. Frans

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Lezers maar vooral Rene - Na het plaatsen van mijn tekst heb ik een loep gepakt en de foto nog eens goed bekeken. Ik kan nu zeggen dat ik ongelijk heb, het beeld staat wel op foto 2.
Dus van mij mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Frans

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Lezers maar vooral aan Rene - Het is voor bij de drie bovenstaande foto's een raadsel en waarom. De bovenste foto klopt wel, want in 1939 toen ik op het I.v.D. kwam was daar nog een hek op de hoofdbrug geplaatst.
In welk jaar dat hek verdween weet ik ook niet.
Maar nu. Op de eerste foto staat geen standbeeld van mr. van Beek.
Op de tweede foto ook niet!!!!! hoe kan dat dan, want toen ik in het I.v.D. kwam stond dat beeld er al.
Misschien heb ik het toch niet goed?
Maar duidelijk is het te zien dat op de tweede foto geen beeld staat en de nieuwe brug is zeker na 1939 geplaatst, toen moest het beeld er al staan. Frans

Rene van der Veen
11 jaar geleden

. De onder 3e foto de ANNO 2010 bestaat de 100 jarige van het instituut voor doven te St Michielsgestel. Dat het afgelopen zijn als de directeur van het instituut zijn Mgr v Beek, Mhr v Bommel ? Mgr Terwindt, Mgr Hermus, Mgr v Overbeek en Mhr v Eijndoven. Het instituut voor doven wordt zeer ernome sterk uitgebreiden naar het verschillende Plaatsen in Vught, Eindhoven, Nijmegen, Breda en andere plaatsen door de grote dank aan de Directeur v Overbeek en hij heeft in grote ervaringen van het verbeteringen het buiten van ivd zeer ernome grote nieuwe gebouwen voor de dove leerlingen. En ook St Rafhael (doofblind leerlingen) De Eikenheuvel te Vught , St Marie in Eindhoven en nog andere plaatsen. De dove leerlingen worden verdeeld naar de verbeteringen onderwezen. Zoals Kentails is een landelijk organisatie voor kinderen, jongens, meisjes, volwassen die doof ernstig slechthorend, doofblind zijn en ook voor doven ernstige spraaktaal probleem of autisme met stoorissen in spraak en taal. Toen Mg v Overbeek in 1965 overleed en Mhr v Eijndhoven wordt tot de directeur van ivd benoemd en hij neemt de taak van de wijlen Mgr v Overbeek over voor de verder uitbereiden van ivd.het laztste de priesters op ivd zijn Mgr v Overbeek, Mhr v Uden, Mhr v Lierop, Mhr v Eijndhoven, Mhr v Beers, Mhr Tervoort, Mhr v Braam, Mhr v Gorven, Mhr Smulders en Mhr Vughts die hebben de gezamelijk meegewerkt van de veranderingen op ivd, behalve Mhr v Lierop was erg felle tegen, hij ziet nog liever dat op ivd nog hetzelfde mochten blijven. Hij was een vrome priester met zijn sterke gods geloof en altijd met de dikke kerkboek onder arm. Miisschien heeft hij zelf verzocht aan de bisdom te Den Bosch verzocht dat hij van het instituut verlaten. in 1966 werd de Mgr Terwindtstichting ( MTW ) opgericht in Nijmegen. De organisatie ging in 1998 verder als IVD/MTW. In 2003 kreeg IVD/MTW een nieuwe naam is de VIATAAL ontstaan uit het instituut voor doven en Mgr Terwindtstichting en in 2008 vierde de Viataal 180 jarige jubileum. Nou ging nu totaal veranderen met de verbeteringen aan de onderwezen ,opvoeding, ontwikkeling, sport,. De dove jongens onder de ondeween die hebben goed gevorderd en wordt overgegaan naar de voorgezet van de onderwijs. Mavo, Havo, Antheum, Gymansium school. Zeer grote trots aan de dove leerlingen. Dus de uitdankbaarhdid aan de directeur Mgr v Overbeek en Mhr v Eijndhoven en ook aan Mhr V Uden. In dit jaar 2010 bestaat het instituut voor doven 100 jaar plus de oude instituut voor doofstommen te Nieuw Herlaer samen 170 jaar. En dan in Gemert door Mhr V Beek in 1828 voor de eerste onderwezen aan de 4 volwassen doofstommen tot met nu in 2010 totaal 182 jaar. ( in 2008 bestaat de viataal 180 jaar ) Deze jaar 2 oktober 2012 bestaat het instituut voor doven 172 jaar en onderwezen voor de doven bestaat 184 jaar. Eigenlijk mogen iedereen niet vergeten dat Mgr M v Beek de oprichter van het instituut in 1840 en de eerste lessen geven aan de doofstommen leerlingen in 1828 de namens van de dove leerlingen bedanken van harte voor alles wat voor ons hebben gedaan. Dus nu op het buiten van ivd stonden de verfraaide gebouwen en in het binnen van het voorgevel ivd worden ook verfraaid. Vooral het was heel jammer de standbeeld Mgr M v Beek zo erg zijn verduisderd door de overbeheerst van de takken en bladeren en een gedenksteen met de teksten was zeer onleesbaar van dit jaar 2010 de 100 jarige bestaan wordt niet schoongemaakt en de takken van de bomen wordt niet afgesnoeid. Dat de oude leerlingen in 1915 de 75 jarige bestaan van het instituut een mooie prachtige standberld Mgr M v Beek hebben geschonken en dan nu de standbeeld was verwaardeloos. Het was zeer groot schande. Toch hoop ik dat er zo gauw de standbeeld goed opknappen met het schoonmaken en 2 dikke met vette bomen moeten verwijderen en komen nieuwe magere bomrn er bij planten . Zo eindelijk het uitzicht naar het standbeeld terug zo schoon als in 1915. Verder mag ik nog hopen dat de voortaan op elke jaar 14 Oktober de sterfdag van de standbeeld Mgr M v Beek ter gedachtenis met de inleggen van de bloemen voor de uitdankbaarheid vsn de opleiding en de stichter op het instituut voor (doofstommen) DOVEN te St Michielsgestel. Verder de dove leerlingen op Vitaal/ ivd nog vele jaren met veel succes voor de toekomst toewensen van de namens kijkers en lezers. Rene van der Veen.

Jan Keizer
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Het is heel duidelijk van het instituut voor doven waren echt goed voorbereiding naar de veranderen voor de alle dove leerlingen. I.M.V. Nieuwe dansschool, de groepleiders van 2 naar 4, nieuwe slaapkamers voor de oude leerlingen, de grote slaapzaal de cellen worden verdwijnt en komt de nieuwe vervangen de nieuwe bedden en grote jongens kregen zo eindelijk slaapkamer dat hebben vroeger de Broeders in gebruik gehad. De oude durkkerij wordt vevangt naar de voorlopig eten/speelzaal van de grote jongens. Het eten van de keuken zusters wordt gedeeltelijk verdwijnt en van het buiten wordt naar ivd gebracht. Nog extra sporten de jongens de wandeltocht, fietstocht, korfbal, schaatsen enz waaronder met Br Theodorus heeft opgeleid. En de opgericht van de verkenners de onderleiding Br Celestinus. Voor de oude leerlingen hun leven wordt verbeterd door mijn steunen in 1945 tot met 1958. Zo erg begonnen het mooiste leven voor de jongens van hun vrijheid en ook goed best doen voor de studeren. Van te voren was ook begonnen dat de somminge jongens nog voorgezet onderwijs in de klas bij Br Judocus nog verder studeren. Voor de tijd in 1987 gingen het meeste oude Broeders van ivd verlaten naar de verschillende plaatsen. En kwamen de langzaamerhand de burgers op ivd voor de dove jongens helpen in de klas onderwezen. Door Mhr v Uden zijn eerste de ontstaan dat de jonge dove leerlingen onder het leeftijd 4 a 6 jaar de gehoorapparaat in het gebruik maken voor de goede doel naar het verstaan van de luidstem en komt vanzelf het verbeterd goed onderwezen. In oktober 1987 de dag van het afscheid van Broeders en Zusters zijn er veel oude leerlingen aangekomen en maken elkaar met de Broeders gezellig en afscheid hebben genomen. Een paar dagen van te voren worden de grote afscheid genomen op ivd dat er zijn veel het bekende Broeders op ivd aangekomen met de aangeboden van het feestelijk diner. Vele Broeders die van ivd gingen verlaten, hebben ze erg emotie van hun leven in het jaren op ivd zijn werkzaam. De nieuwe verbouwingen de internaat van de alle leerlingen waren helemaal gereed en dan de helft de achter van het instituut wordt gesloopt. Zo erg voor mij dat de hernnering van ivd was kwijt en wel erg jammer wat de boven de kleermakerij de prachtige gekleurde geschildered door Br Arno die stond een St Joris de patroon van de verkenner en een spierwitte paard. Het was geweldig heel mooi ,masr was heel jammer dat ik daar de foto niet heb gemaakt.en nog 4 gebouwen hutje van de 4 groepen dat hebben de verkenners zelf gebouwd. Het was ook het werk door Br Celestinus, nu alles zijn weggesloopt. Van ouderwets veranderd naar modern en later naar ......? nu loopt naar Anno 2010 wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. De vorige over van de periodejaar 1910 t/m 1944 was nu voorbij en gaat over de nieuwe Directeur J van Overbeek begon wat iets ging veranderen op ivd voor alle dove leerlingen. Maar voor hem was in het tijd wel erg moeilijk door de bezetting van de Duitsers in Nederland van 1940 t/m 1945 voor op ivd laten regelen naar de verbeteringen naar de aandacht van het gezondheid, nieuwe douchecellen bij de jongensafdeling, nieuwe centrale verwarming, en ook goed geregeld naar de voedsel voor alle bewoners van ivd. Daarvoor de dove jongens zijn goed en tevreden naar de veranderingen naar de plan om de onderwijzen zouden moeten komen verbeteren. Na de tweede wereldoorlog in 1945 en 1946 zijn de kwaaie Broeders zijn vertrokken en voor de dove jongens in het tijden langzaamerhand geheel rustig hebben gesteld. Er kwamen de nieuwe jongere Broeders op ivd die ze in de vrije tijd in Den Bosch voor de curcussen van de onderwijzers die ze behaalden de fiploma van de onderwijzers. Zoals Br Tatianus ook hetzelfe heeft gehaald als de kleermakerleraar. Nu zagen nog een paar doofstommen volwassen op ivd dat ze door Br Cesarius heeft onderwezen en verblijven ze op het instituut als de oude leerlingen zijn Jozef Vercammen en Gerard Bemboom zie log nr 95 en 96. Misschien weet je of niet dat nog een doofstomme jongen op ivd die heet hij .... Ypma dat kwam uit Amsterdam Voor hem onder de onderwezen was zeer moeilijk en werkte als de kleermaker. Later wordt hij volwassen doofstomme dat door de Directeur Mgr v Overbeek heeft verzorgd om bij zijn broer op de boerderij te komen werken. Hr ypma als de kostanger werkt al lang jaren bij de broer van de directeur J van Overbeek tot hij 65 jasr met pensioen gaat en verhuisde naar de dovenbejaarden te Ede dat hij leefde nu nog in boven 80 jaar. In 1952 t/m 1958 de kleermakers leerlingen onder de curcus van Br Tatianus behaalden ongeveer 50 dove kleermakers hun de diploma . Zie log 112 . Nu de boven 2e foto Anno 1960 bestaat 50 jaar en plus de oude insituut samen 125 jaar. Het feest wordt gevierd in de grote huurzaal in Utrecht en ale dove oude leerlingen worden uitgenodigd voor het bijwonen voor het feest met de heerlijk warme maaltijd en dranken. Dat wordt de onkosten uit de kas van de dovenfonds betaald. Daarna wordt de nieuwe meisjesachool bijgebouwd op het buiten van ivd en ook nieuwe zwemmengebouw en nieuwe Broederhuis. Nu alle de klassen worden ook verbeterd van de onderwezen en mogen de jongens hun vakken kiezen. Zoals de nieuwe bakkerij wordt gezegend en geopend. In rond 1955 kwam de nieuwe priesterleraar Mhr v Eijndhoven dat worden met de directeur Mgr v Overbeek samen gewerkt over de nieuwe plannen van de jongensschool, nijverheidschool, nieuwe modern durkkerij en nog veel meer. Toen de directeur Mgr v Overbeek in 1965 overleed en wordt de nieuwe directeur J v Eijndhoven en blijft hij van hem volgen naar de veranderingen. Onder het onderzoek van Mhr v Uden voor de dove leerlingen met de heer van Philips te Eindhoven voor het komende nieuwe gehoorapparaat voor de dove leerlingen. Zoo het was zeer goed en buitengewoon meer aandacht aan de dove leerlingen. Voor mij van de vroeger was geheel voorbij en toch ben ik zeer verheugd over de veranderingen op ivd waren zeer belangerijk voor de dove leerlingen. En dan leven de jongens wel goed en meer vrijheid en zelfstandig leven. Het instituut voor doven stast geheel open voor de iedereen. Zo prachtig!!! wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezeres en Kijkers. Vanaf 1910 tot met 1944 de afgezwaaide dove leerlingen zijn van ivd gingen verlaten. ze gingen naar het weren de maatschappelijk leer bij de werkgevers, fabrieken, kantoor, durkkerij, ziekenhuizen, gemeente enz. veel de dove kleermakers en schoemakers dat ze op ivd geleerd en gewerkt, behaalde ze de leerling diploma. Daarna hebben toch bijna alle van de kleer/schoenmakers neergelegd naar het andere werk. Vooral in 1943 op ivd hebben de Broeders wel goed gemerkt dat het meeste dove leerlingen helemaal niet kunnen zelfstandig leven bij de maatschappy leer, dus ligt de verantwoordelijk van ivd zelf. Daarom heeft Mhr v Lierop in 1943 de maatschappelijk werker/ster ingeschakeld om voor de afgezwaaide dove leerlingen kunnen te helpen voor de baan. Mhr v Lierop was de advieseur van de maatschappy werker/ster. Ze zoeken naar de baan en dan kwamen ze bij de werkgevers bespreken met zonder oprekenen van de week of maandsalaris. Dat gebeurde voor mij eenmaal door de maatschappelijk werkster heeft voor mij de baan als de kleermaket in Breda gevonden en vroeg ik haar. Waar en wanneer begint ik bij de kleermakerwerkgever komen werken en ook over de weeksalaris of maandsalaris. Ze zeide mij dat je gevraagde over de week/maandsalaris heeft er niets mee te maken. Alleen komt maar het gewoon werken als de werkgever de lage of iets hoger weeksalaris uitbetaald dan moest je zeker goed en tevreden. Dus snap ik het goed dat betekent het ivd houden hun mij in de gaten. Toen de werkgever betaalt de weekloon 2 gulden en vijftig in 48 uren. Dat vond ik wel erg weinig en later kwam de maatschappelijk werster bij mijn thuis op bezoek en vroeg ze over hoe gaat van het werk? Ik antwoordt het gaat wel, maar de weeksalaris vond ik wel te weinig van 2,50 . De maatschappelijk werkster was goed en tevreden en dan kwam ik het weekend bezoek op ivd .kwam Mhr v Uden naar mij en zeide mij dat je moet leren voor de tevreden van de loonweek 2,50 dan God ziet het heel graag en je komt later in de hemel. Ik schrok erg dat hoe wist hij van mij over de weekloon? Het was zeer duidelijk dat de maatschappelijk werkster op de boekje heeft genoteerd en aan ivd alles op de tafel gelegd. Bijns idereen Broeders wisten ook al van mij. Oke dat ik nu de andere weg ging zoeken om de andere kleermakerwerkgever te vinden.dat heb ik goed gevonden en met het gesprek over mijn kleermakersvak. En dan werk ik bij hem in de week van 48 uren betaald de werkgever mij de weekloon 25 gulden dat ben ik goed en tevreden. Ik stuur de maatschappelijk werkster geheel van de laan. En verder hoeft ze niet weten. Dus ik leef nu leren om de goede zelfstandig te blijven. En de mijn bekende de dove leerling die werkt hij ook bij de kleermakerbaas. Toen op Woensdagmiddag valt en ging hij gewoon vrij naar huis. De kleermakersbaas houdt hem vast en zeide hij dat je nog bllijven werken tot om 6 uur. De dove leerling zeide dat kan niet dat hij kreeg Van het instituut voor doven de elke Woensdagmiddag en Zaterdag de hele dag vrij van het werk. De werkgever zeide dat hier zo op woensdagmiddag en zaterdagvoormiddag moesten blijven werken. De dove leerling was van hem niet mee eens dan hij was weggelopen naar huis. Zoo dat de dove leerling toen hij op ivd was wist hij helemaal niet over hoe de maatschappy leer dat de elke arbeider moest in 48 uren per week werken. Het was heel jammer dat op ivd hebben helemaal niets aandacht voor de dove leerlingen dat ze van het instituut gingen verlaten naar de maatschappy leer. Een woord door de Broeder zeide mij toen ik op de dag zomervakantie voorgoed naar huis ging, ZOEKT MAAR UIT. Dat was zeer gemeen woord. Zie log 112 over mij de leerling diploma heb behaald dat maakte Br Aretas voor mij de gekke van zijn woorden. Vroeger de vele dove leerlingen hebben hun problemen van hun de goede toekomst in de maatschappy door het verkeerde opvoeding van ivd van het jaren in 1910 tot met 1944 en later verbeteren in verder jaren toe. zo erg gelukkig maar !!! Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Laatste van mijn het leven op het instituut, dat ik van het afgelopen de klassen heb geleerd en nu het hoogste klas daar leer ik over de 7 sacramenten van de doopsel, bicht, communie,vormsel, huwelijk,priesterschap en oliesel. De 6 van 7 sacramenten heb ik geleerd en onderhouden. Behalve de sacrament Huwelijk niet. Toen ik op de school zat en maakt ik de katechismus de Huwelijk open en wacht op de priestervin de klas kwam..Later kwam Mhr v Lierop in de klas binnen en zag hij naar de geopende katechismus over de sacrament Huwelijk op de tafel en slaat de bladzijde om en dan gast over de sacrament H. Oliesel. Hij was zeer stapelgek over de dood dat wij samen naar de grote speelzaal de toneel over de dood wordt gehouden. En gaat over de appel van de boom die wordt geplukt en kijkt naar de appel waar de kleine bruine plek dat wordt gestraft naarvde vagevuur en andere de rotte appel naar de hel. Daarom door jezus heeft de sacramenten ingesteld de H. Oliesel van het stervende worden de alle zonden vergeven en komt de zalige dood. Nog altijd hetzelfde praatjes.dat wordt ik erg moe van hem. Vooral was heel jammer voor dr dove lerrlingen die in het binnenkort voorgoed naar huis gingen, dat kennen ze helemaal niet van de maatschappelijk leer zoals op ivd hebben nooit geleerd. De jongens van zijn vakantie terug naar ivd terug keerden en volgende dag in de eetzaal stond Br Theobertus op de bank en gaf hij de spech dat gaat over de portomonee met inhoud geld zo mogelijk terug geven in de Kartondoos bewaren tot de vakantie begint. Als wie het niet doet en kreeg het zwaar straf door het regelen van het instituut zelf. Vooral erg jammer dat de volwassen leerlingen nog niet geheel vrij om ze naar het buiten van het ivd te gaan voor de boodschappen, wandelen en fietsen. Mijn het vraag waarom niet in het weekend de dove leerlingen naar het buiten van ivd met de anderen kunnen ontmoetten in huize Ruwenberg, Semenarie Beekvliet voor de ontspannen de spel met dammen, schaken, voetballen, contaktgesprek enz ??? Dat wordt nooit toegestaan. Wij de jongens zijn voor altijd op ivd ingesloten met zonder de kennis van de mastschappy leer. Zoals ik zelf ook nooit zelfstandig heb geleefd op ivd en moest altijd onderdanig voor alle Broeders. Daarvoor ik ben helemaal niet tevreden over de opvoeding en alleen goed en tevreden van de spreeklessen die blijft voor mij nummer een. Bij de onderwezen op ivd valt voor mij soms goed , redelijk, te laag nievau, Maar toen ik van ivd verlaat en kwam thuis bij mijn ouders, sprak mijn vader mij dat je bent helemaal niets van terecht gekomen van ivd dat hebben de jaarelijkse 300 gulden betaald. Ik antwoord dat kan er niets aan doen. Dus maar proberen in de maatschappy opnieuw beginnen voor mij goed en zelfstandig leven. Dat was niet gemakkelijk doch ben ik goed geslaagd met de hulp van mijn vader. Volgende keer vertrel ik wel over de afgezwaaide dove leerlingen naar de maatschappy leer dat vallen ze erg tegen. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

. Mijn leeftijd 12 jaar zat in 7e klas. Ik heb eigen zelf ondekt over mij de spreken was niet zo goed, dat was een beetje rommelig van de luidtoon. Hij spreekt met de luidstem naar omhoog, laag en midden toon. Dus moet wel normaal de midden luidstem spreken. Zeer jammer dat de klasbroeder heeft mij helemaal niets gedaan voor de verbeteringen van de luidstem. Bij mij in de klas zijn maar 3 doofgeboren, 4 plotsdoven en 3 slecht/hardhorenden. De klasbroeder vindt het gemakkelijk met de Slecht/hardhorenden en plotsdoven meer aandacht voor de goede lessen geven. En voor de doofgeboren laat hij maar achter. Als de personen het gelegenheid bezoek in de klas kwamen en ze luisteren naar de dove leerlingen dat de klasbroeder de vragen en antwoorden aan de slecht/Hardhorende en plotsdoof en voor de doofgeboren niet. Yoch ik leerde wel goed op de school, behalve van het gebrek aan de verbeteringen van mijn luidstem en weinig communiceren met de doofgeboren leerling. Zo eindelijk later komt de verbeteringen onderwezen voor de verdelingen van dove leerlingen. De schooltijd waar ik in de klas kreeg maar 2 en half uur les. Dat vond ik zeer weinig. Maar was echt gelukkig op vooral het meeste Nederlandse talen hebben geleerd en op schrift de opstel overschrijven. Onder de les over de goddienst blijft nog altijd hetzelfde. Vroeger de dove leerlingen in de klas de katechismus de geheel van buiten moesten geleerd met zonder begrijpen gelezen. Over de drievuldigheid worden overgesproken en gedwongen dat de iedereen moeten het geloven dat de 3 goddelijk personen zijn samen op een God. Hoe kan dat van de 3 personen samen een God? Natuurlijk niemand hebben het begrijpen. Ik stak de vinger omhoog, en zeide dat hoe kan van de 3 goddelijk personen zijn samen een God. Maar God de Vader en God de H, Geest allebeiden hebben geen lichaam en God de Zoon wel toch samen een God? De klasbroeder gaf een antwoordt en wordt de priester Mhr v Uden geroepen om naar ons in de klas te komen. Hij kwam met zijn vriendelijk en gelach gezicht en vroeg hij of jullie wel of niet hebben goed begrepen? Ja zegr de anderen en nee zegt de anderen. Mhr v Uden maakt het duidelijk voorbeeld van de 3 witte kaarsen bij elkaar zijn vastgebonden en de boven van de kaarsen brandt maar een vlam dus de vergelijking op de 3 goddelijk personen samen een God. Ik antwoord oja maar de 3 kaarsen allebeiden hetzelfe genoemde kaarsen samen een het branden vlam en maar de 3 goddelijk personen zijn niet hetzelfde genoemde goddelijk personen toch samen een God . Hoe kan dat? Dat antwoorde Mhr v Uden zo ja dat kunnen niemand begrijpen, maar wel blijven geloven. Het blijft nog raadsel. En wordt overgepraat dat in de zijkapel van de jongensafdeling de achterkant muur met de grote gekleurde geschilderd door de Belgiesche Broeder die gaat over de hemelvaart van Maria. Ik keek naar de gekleurde geschilderd over Maria hemelvaart na de verijzenis uit het graf. Ik begon overdenken dat kan niet. En zeide ik dat Maria heeft ten hemel opgenomen en niet uit de graf verijzenis. Omdat Maria was geheel vrij van dd zonde (erfzonde) dat ging Maria nooit sterven. En dan verder wordt niets opgelost over de juiste verhaal van mij. Nu een andere ontwerp over de rekenen op de school was zeer laag niveau dat hebben het geleerd ovdr de sommen met plus - min - maal - deel verder niets, toen in 1952 de curcus in de kleermakerij begon, daar zijn de dove kleermakersleerlingen van hun leeftijd 23 t/m 28 jaar aanwezig. Br Tatianus gaf de lessen over de kostprijsberekeningen die gaat over inkoop en verkoop met winst van de procentage. Ach wat is de procentage vroegen de kleermakers leerlingen dat? Br Tatianus keek er verbaasd op en vroeg hij of jullie vroeger op de school hebben geleerd ? Neen! Och zo heel gemakkelijk om te berekenen van de procentage. Hij legt de duidelijk naar het bijvoorbeeld 1% van 100 gulden = 1 gulden. Dus rekent altijd de 2 komma naar te voren. Zo schaam ik erg voor dat ik helemaal niet wist. Zo van af 7e klas tot met 10e klas in 2 en half uur per dag de schooltijd, daarna gingen de dove jongens naar de werkplaatsen ( kleer en schoenmakerij) werken dat bestaat er niet als de genoemde Ambachtschool St Joesph. En wel wordt ingechreven de nijverheidswet van R.K. instituut voor doofstommen St Michielsgestel. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. En dan in September 1934 ben ik van de voorschool naar de jongensafdeling aangekomen na de zomervakantie. Eerste was ik niet blij dat ik nog altijd liever op dd voorschool blijven zitten. Maar van te voren wist ik het niet wat daar bij de jongensafdeling voor mij nog verder kunt onderwezen. Dat komt omdat dasr leven de zwarte habijt Broeders dat ik nooit heb gezien en voor de Zusters mij het goede bekend en heb gezien, zoals ze het meeste in het Ziekenhuis zijn werkzaam. Voor mijn het leven was zeer gevoelig. Bij de jongensafdeling vond ik niet zo gezellig de grote ruimteplaats en op de voorschool was zeer gezellig kleine ruimteplaats. Daar zat ik in de 1e klas, leerde nog ongeveer beetje gelijk als in de klas op de voorschool. Voor de kleine jongens zo gewoon normaal in de klas zitten leren, maar voor een jaar de Eerste H. communie leerde ik nog veel extra op de goddienst, waarvan werden er gedwongen om wie op God moest geloven dan niet zo kreeg de straf. Toen ik nog klein ben en nog altijd gemakkelijk zeggen met het woord ja Broeder als ik de goddienst niet goed begrijpt. Em dan ook ergste vermant over de zonden van het kleine en groot kwade. Voor de opkomst de priester in de klas haalde de Broeder een groot gekleurde plaat die gaat over de hemel,vagevuur en hel. Zo erg akelig naar de plaat kijken. En vertelde de Broeder Over de hemel als de dove jongens op ivd hun goede gedrag van de gehoorzaam, eerbiedig in de kapel, tevreden over het eten, niet vergeten aan de morgens en s avonds gebed. En de lopende rij met het zwijgen naar eetzaal, speelzaal, kapel en slaapzaal. Krijgen de dove jongens voor het beloond naar de hemel. En over het vagevuur, als de dove jongens hun de kapotte veters van de schoenen, en knopen van het kleding kwijt, ongehoorzaam aan de Broeders, oneerbiedig in de kapel, geplast in po dat was vergeten naar de wc laten overgieten. En nog andere dingen dan krijgen ze de tijdelijk straf in het vagevuur. Over de hel als de jongens met de Broeder vechten. Op Zondag niet onder de H. mis bijwoont, Verzuim van de zonden onder de bichten. Ongepast kleding ( korte broek). Vals en beledigen tegen de Broeders. Stelen van de dingen die was de eigendom van ivd en nog anderen dingen krijgen ze zware straf met de duivels samen in het vuur. Dat maakt mij het leven bang. En moest ik altijd braaf zijn. En kwam de priester in de klas en zeide hij dat jullie nu alles goed hebben begrijpen wat de Broeder er over heeft verteld naar de gekleurde plaat. Zo ja dat was goed en tevreden. Na mijn eerste H. Communie wordt op ivd zeer streng over de leren over de goddienst. Daar de onderwezen was zeer hoog belangerijk nasr de Goddienst. In het geval ben ik een jaar ziek de afwezig van 6e klas. Over een jasr keerde ik terug op ivd. Zoo erg jammer dat de onderwezen op ivd zo mogelijk laag niveau, dat de meeste Broeders hebben geen ervaringen als hun onderwijzer en andere Broeders wel goed en ervaringen zijn Br Judocus, Cesarius, Jezefo, Corsinus, Celestinus, Jeroen, Lotharius, voor Br Richardo alleen voor de lage minder vermogen jongens. Na de tweede wereldoorlog wordt de algemeen vergadering gehouden over de verbeteren onderwezen voor de doven. Dat komt de nieuwe plan voor de scheidingen van de dove leerlingen Doofgeboren, Plotsdoven en slecht/hardhorende die ze in elke klas voor de toekomst verbeteren onderwijzen. Zo ja bij mij in de 7e klas waren 10 klasgenoten. 3 doofgeboren. 4 plotsdoven, 3 Slechthorenden. Dat kan niet de bijelkaar in de klas onderwezen. Anders voor de doofgeboren leerlingen zo gemakkelijk achter zijn gelaten. Door de Broeder het meeste naar de Hardhorende en Plotsdoven extra de lessen heeft gegeven. Waarom? Volgende keer zal ik wel duidelijk vertellen. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers Hoe leer ik van de spreekles en dan in de week van Maandag-Dinsdag-Donderdag- vrijdag de elke dag begon de spreekles van de alfabeth letters A t/ Z. Daarna praat ik naar de spiegel de naast Zr Wilhelma eerste de letter M. met 3x herhalingrn en dan A. Met 3x herhalingen en dan M. met 3x Herhalingen en dan A, met 3x herhalingen zijn samen een woord uitspreekt MAMA. Oke dan je bent klaar en aan het buurt hetzelfde als 1e keer PAPA, daarna verder Broer, Zus, opa, oma ( vroeger opoe),oom, tante, neef, nicht. ( Familileden) daarna de langzaamerhand de verschillende woorden uitspreken. Elke woensdag en zaterdag de vrije dag voor de ontspannen en komt zo altijd het bezoek de oude opa Mgr Hermus die hij bracht een zak lekker snoepjes aan de kleuters uitdelen voor de beloning van de kleuters op de school goed best hebben gedaan. Het de vraag Waarom spreek ik naar de spiegel met het gezicht van mij en Zuster Wilhelma ? Dat was de bedoeling om ook voor de liplezen te leren dacht ik. Eerlijk gezegd dat weet ik niet of ik spreek de mijn stem goed als het horenden kinderen? Dat kan ik op eigen stem helemaal niet horen. Zo hoe moet ik mijn spreken met de stem op 100% goed zijn? Dat kan niet door mijn de doofgeboren. Maar kan het wel als maar het spreekt zo goed regelmatig blijven met de toon dus niet te hoog of laag toon. De stukje kleine papier die de doel voor de letters B. en P. Als het spreekt met B. beweegt de papier minder dan P. De stukje smalle houtje die de doel voor de op de tong omlaag houden als het spreekt A, H. En twee tanden bijelkaar vast spreekt de letter uit S, Z, ( Zeer moeilijk) en voor R. nog moelijk en moest wel proberen blijven oefenen. En voor V en F was het verschil die lijkt op kleine fluitjes en voor K, spreekt de stem uit de keel en nog andere letters vallen wel mee. Nou voor mij eigen niet begrijpen dat ik toch kan praten. Toch ben ik zeer ernome blij. Op het bezoek van mijn Papa en Mama op ivd bij mij in de voorschool.en toen Zuster Wilhelma naar mij toe en wijst ze de vinger naar Mama toe en zegt je maar wie was ze? Ik praat een woord MAMA. Het was heel goed zeide Zuster Wilhelma en aan het buurt PAPA dus allebeiden goed. Mama begon te huilen en hoort ze de eerste woord stem van mij zoals Papa ook hetzelfde. Ik begon ook mee huilen en weet ik niet waarom mijn mama en papa allebeiden de tranen uit hun ogen.? Zo later begreep ik het goed. In 2 jaar lang op de voorschool wat ik daar heb geleerd van de spreekles. Daar wordt helemaal geen de gebarentaal geleerd, maar wel een beetje wel als de kleuter niet goed begrijpt en dan de bijvak de gebaren maakt en begrijpt het goed. Zo heel mooie door God heeft ons gegeven dat op ivd de zeer nuttig voor de doofgeboren leerlingen weer kunnen spreken. Vooral in 1855 op het oude instituut hebben ook overgehad, maar hoe en wat de spreekmethode begonnen? Daar hebben het meermalen de bijeenkomst gesproken dat duurde veel te lang om te beginnen van de spreekmethode, dat komt omdat de directeur Mgr Terwindt heeft gedacht voor de doofstommen leerlingen hun onder de lessen van het gebarenmethode en handalfabeth die leerden veel vlugger dat de spreekmethode. Maar de ouders van de doofstommen leerlingen hebben wel erg bezwaar en ze verzochten al in dit jaar 1855 naar de spreekmethode en liplezen zouden bdginnen. Maar de directeur Mgr Twerwindt houdt zich stijf aan zijn de poot. Gelukkig kwam de enige Br. Cesarius op ivd dat hij heeft er voor gevochten om de spreekmethode te beginnen. Met de hulp van Broeders Corsinus, Otgerus, Judocus, Jeroen en de enige Broeders. Vooral het zeer grote dank aan Br Cesarius dat hij al 50 jaar lang als de doofstommen, doofgeboren, plotsdoven, slecht/hardhorenden heeft onderwezen en ook aan Br Judocus, Otgerus, Jeroen, Corsinus ook van harte bedanken. Vooral de nummer 1 is Mgr M v Beek de stichter van het instituut voor doofstommen in Nieuw Herlaer te St Michielsgestel de namens van alle dove leerlingen die op ivd hebben geleerd danken van hartelijk voor alles en ook voor de opgepikt van 4 Volwassen leerlingen in het Dorp Gemert in 1828 samen naar de school in huize van Mgr M v Beek tot met in 1840 totaal 36 doofstommen leerlingen mee gingen verhuizen naar St Michielsgestel daar kunnen verder onderwezen. En dan ben ik aan het buurt in 1932 op ivd gekomen. Wordt vervolgd Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Het instituut voor doven de opgericht Anno 1910 dat over 22 jaar in 1932 van het begin september wordt ik mijn leeftijd 4 jaar opgenomen. Mijn goede geheugen toe ik met mijn ouders per auto van mijn thuis in Breda naar het dorp St Michielsgestel zijn gereden en zag ik daar het zeer grote huis (gebouw) vond ik erg leuk om daar veel ruimte te spelen met de autoped en driewieler dat ben ik goed opgelucht van mijn mooie vakantie in het grote huis, maar valt erg tegen dat mijn ouders zijn in de stilletjes terug naar huis zijn gegaan. Begon ik erg veel,huilen en zuster Borgia en Zuster wilhelma hebben mij opgelrid naar de meisjes speelplaats daar de konijnenhok kijken, dat vond ik helemaal niets en zoekt hij naar mama en papa. Zo wel pijnelijk jochie! Later wordt ik naar de voorschool ( vroeger de bewaarschool genoemd) op de kleine speelplaats gebracht. Daar zag ik ook de keine jongens en meisjes dat heb ik helemaal niet gewend. De volgende dag laat de zusters de kleuters het gewoon op de speelplaats en speelzaal rustig kunnen spelen en elkaar omgaan, als ze het goed gingen en komt vanzelf naar de School waar ik in de klas zat, ik was wel beetje blij om daar de verschillend kleine speelgoed met het verschillende diertjes te spelen, Natuurlijk helemaal niet zo dus stonden op de planken om voor de kleuters te leren. Nu op het instituut leerden de kleuters de spreekmethode. Ik zat op de bank aan de tafel de naast van Zuster Wilhelma. Daar stond op de tafel een normaal vierkant staandespiegel met een kleine stukje papier en houtje. Het begon de spreekmethode vanaf alfabet A, t/m Z, het duurde wel langer. Vooral de doofgeboren kreeg veel langer onder de les van de spreekmethode. En andere niet doofgeboren dat ze al kunnen spreken door hun ouders hebben het geleerd. Ik weet niet precies of de kleuters hun niet doofgeboren van de leeftijd 4 jaar wordt wel of niet op ivd opgenomen dus wachten tot hun leeftijd 6 jaar wordt wel op ivd opgenomen. ( niet naar de voorschool ). Zo ik weet dat op ivd zijn de dove leerlingen van hun 3 manieren opgenomen. 1. Doofgeboren, 2. Plotsdoven, 3. Hard/slechthorenden. Allebeiden hetzelfde in de klas. Daar ben ik helemaal niet mee eens. De reden voor de onderwijzers vergen naar veel tijden nodig de lessen voor de dove/Slechthorenden volgen. Ik dacht dat wel de misschien voor de eerste om te porberen en later wordt veranderd naar de scheidingen van de doofgeboren, plotsdoven, slecht/hardhorenden de iedere in apart klas kunnen onderwezen. Voor mij dat ik ben de officeel doofgeboren. Die kan ik niet praten, maar wel stemluiden. Hij is de doof jongen en niet doofstom jongen. Vroeger de ouderwets wisten het niet wat ze hoe moeten zeggen als de kind doof is dat noemen ze de kind is doofstom. Zo het gebeurde in Gemert de 4 volwassen doofstommen dat wordt door Mgr v Beek hun onderwezen met de vingeralfbeth en gebarentaal. Misschien wist Mgr v Beek ook niet of de doofstommen leerlingen kunnen wel of niet praten. Dus het gebeurde in 1855 worden het overgesproken naar de nieuwe spreekmethode voor de doofstommen leerlingen door het verzoek van hun ouders en later was het begonnen in voor het eind jaar 1899 door de leraren Br Cesarius, Br Corsinus, Br Otgerus, Br Judocus en Br Jeroen. Dat ze hebben heel goed gedaan. Verder hoe ik het van de spreekles leert ? dat was heel moeilijk en veel tijden nodig om goed blijft proberen te praten. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

de drie verschilende fotos anno van het instituut voor doven te St Michielsgestel. Nu de oude instituut voor Doofstommen wordt in 1840 gevestigd van het Gemeente St Michielsgestel op de kleine dorp Nieuw Herlaer. Daar zijn 36 doofstommen leerlingen aangekomen uit de dorp Gemert en nog andere doofstommen lieerlingen van de elders er bij zijn gekomen. Voor de meisjes leerlingen waaronder de leiding van de zusters de dochter van Maria en Jozef te Den Bosch vanaf in 1825 en voor de jongens leerlingen de leiding van de Broeders der Gongeratie Onbevlekte ontvangenis te Maastricht in 1845 en eerder door de Broeders der Gongeratie de Benedicijnen. Daar leerden ze met de onderwezen van de gebarenmethode en vingeralfbet. In 1855 werden het bijeenkomst vergadering gehouden met het verzoek van de dove leerlingen ouders dat daar hebben de gezammelijk overgelegd voor het komende de nieuwe spraakmethode. Dat het duurdevwel lang toen Br Cesarius op ivd kwam in 1898 was hij de opsteker van de spraakmethode en allang het probleem met de directeur Mgr Terwindt. Tenslotten door de bisschop van Den Bosch heeft Mgr Hermus tot de Directeur van het instituut voor doofstommen benoemdt in 1909.en was hij al eerder als de priesterleraar. Voor het nieuwe instituut begon de eerste keer de spreekmethode voor de doofstommen leerlingen, maar daar de oude instituut het gebrek voor de ruimte van de spreekmethode en werd in 1910 naar het nieuwe instituut voot doofstommen aan de Theerestraat te St Michielsgestel van uit oude instituut in 60 jaar verhuisd. Het gebouw van het instituut bestaat bijna geheel vierkant met de omringd van watergrachten. Zo voor het gebouwnvan het instituut stond zo erg mooi en fraai en in het binnen van het instituut waren geheel anders van het verkeerde opvoeding. Toen Mgr Hermus zijn dienstjubileum vierde en kreeg het instituut een grote koperen beeld de Aartsengel H. Michael die werd op de dop van het instituut gezet. Dat er hoort bij van het patroon van het instituut voor doven op 2 oktober en ook het patroon van de dorp St Michielsgrstel. De koperen beeld H, Michael hebben aangeboden van de dorpelingen uit St Michielsgestel en Gemert.en dan Anno 1960 vierde het instituut voor doofstommen de 50 jarige bestaan en plus de oude instituut samen 135 jarige bestaan.en volgt aan het buurt zo pas 2 jaar geleden in 2012 vierde het instituut voor doven de 100 jarige bestaan en plus de oude instituut samen 175 bestaan. De foto van het instituut voor doven de standbeeld van Marinus van Beek werd bijna geheel verduisterd door de aangeroeide takken met de bladeren en het berld wordt vanzelf bijna overal het beslag van groen door het vocht van de 2 bomen. Het was zeer verstandig om 2 dikke bomen moesten eerder uitgeroeid met de nieuwe vervanging met 2 jonge bomen dan ben ik goed en trots. Het instituut werd van het binnen geheel veranderd en de helft van het instituut zijn gesloopt. Het buiten van het instituut werden uitgebereid van het gebouwen voor de jongens en meisjesafdelingen voor het verbeteringen van de ondewijzen. Zo was zeer belangerijk en ook de nieuwe naam de Viataal van het instituut. En dan nu aan het buurt in 2060 zal inhalen naar 150 jarige bestaan van het instituut voor doven te St Michielsgestel. Natuurlijk ik kan helemaal niet inhalen van mijn leven, masr de bovennatuurlijk leven kunt wel inhalen en zien!!! Rene van der Veen.

Jan Keizer
11 jaar geleden

Beste kijkers

Wel groot verschil tussen twee foto´s 1910 en 1960!!

Jan Keizer