67. Jongens bij de brug en roeiboot


©Dorine Folker

Helemaal rechts staat mijn schoonvader Theo van Duijn .. De rest ken ik helaas niet.....

Dorine Folker

Reactie plaatsen

Reacties

Frans van Rijn
11 jaar geleden

"67. Jongens bij de brug en de roeiboot". dat stond boven de foto. Maar het moest eigenlijk zijn: "67 Jongens bij de brug en motorboot".
Ja die boot had een motor en werd als er gevaren werd bestuurd door de broeders en zusters. Jammergenoeg kunnen we die motor niet zien. De boot werd in opdracht van het bestuur van het I.v.D. bevolen dat het door de broeders en zusters mocht varen, want in die tijd hadden ze nog geen wetenschap dat doven een motor konden besturen. Onze klas heeft dikwijls met die motorboot gevaren door de gracht van het I.v.D. ook gevaren in de gracht van de meisjesafdeling en als de zusters een boot met jongens erin zag aankomen, dan hadden zij handenvol werk om de meisjes van het zien van de boot weg te krijgen. Wat een ouderwetse tijd!!!.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Jan, het klopt van de met mankracht om die boot uit de gracht te halen. Sommigen kregen wonden aan hun voeten, want er lag veel glas op de bodem van de gracht en wij mochten geen zwembroek aan doen, met de verkennersbroek gingen we het water in en sommigen moesten kopje onder to veel gelach van de aalmoezenier, hopman en de vaandrig. Het was een werk dat eigenlijk door bergers moest gebeuren!!

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Lezers en kijkers, veel oudleerlingen uit de jaren 30, 40 en 50 zullen deze lokatie zeker wel herkennen. Na het dempen van een gedeelte van de zijgracht rond de jaren 50/60 werd deze gemetselde brug gesloopt. Veel jongere generaties na de jaren 50/60 wisten niet waar precies dat brug lag. Op een voetpad maar ook voor gemotoriseerde voertuigen leidde deze brede pad of weg vanaf de oude voorschool, nabij het ketelhuis rechtstreeks over dat genoemde brug naar de richting van het kerkhofje. Midden op dat brug was er een siersmeed-hekwerk aangebracht dat wel vaker op slot stond en in mijn tijd wel geregeld openstond. De voorschoolkinderen gingen van hun ,thuis'(voorschool) rechtdoor naar hun speeltuintje dat toen pal naast het kerkhofje lag, begrensd door de muur van het vroegere voetbalveld.
Tijdens mijn verblijf op het instituut had ik deze aanlegsteiger naast deze brug niet gezien, zeker was het eerder weggehaald vanwege verzakking of houtrotting. Dat roeibootje was veel later door lekkage in de gracht aan de jongenskant gezonken. Het bevond in de tuin van de broeders nabij het witte schuurtje en het vuinisbelt.
In de jaren 50 hadden de verkenners, waaronder ook Frans van Rijn bijhoorde onder leiding van de hopman(Br. Celestinus) met veel mankracht uit de gracht gehaald.

Jan Jonkman

Maak jouw eigen website met JouwWeb