Cees Borsten

Reactie plaatsen

Reacties

Frans van Rijn
11 jaar geleden

De personen die op de onderste foto staan zijn: Cees Borsten(ov), Piet Jakobs, Frans van Rijn, Gerard Schulte(ov), Jakob Bleeker. Die foto werd genomen op de Plechtige H. Communie-dag in het jaar 1947.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Jan Keizer, Toen Rene met het schrijven begon over Cees Borsten had hij eerst de foto uit 1947 waar Jacob Bleeker, Gerard Schulte, Piet Jakobs, Cees Borsten op de trap van het I.v.D., kan je die foto weer eens plaatsen. Frans

Jan Keizer
11 jaar geleden

Rene van der Veen
Mooi verhaal geschreven over Cees Borsten! Veel meegemaakt hebben jullie! Wel leuke verrassing door prachtige reis in Lourdes, absoluut aanrader voor iedereen!
Gelukkig namen Duitsers het gebouw IvD niet over dankzij verzet van mgr. van Overbeek, anders moesten jullie ergens gaan wonen.
Dankzij je en je ouders inzet en zorg voor Cees Borsten ondanks dat hij slecht kon zien, had hij van zijn prachtige leven genoten!
Jan Keizer

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Nog even vermelden: Cees Borsten geboren iin Zuid-Scharwoude.op 15 april 1933 - overleden op 19 juli 2006 zijn leeftijd 73 jaar en hij werd begraven op het kerhof in Malden bij Nijmegen. Hij werd opgenomen op ivd als de leerling en kleermaker. Behaalde hijhij op ivd kleermakersgetuigenschrift en Gezel A. En Gezel B. Wonende in Alkmaar. 1954 werkt hij als de kleermaker in het gesticht St Joesph te Eindoven en bij de uniformkleermakerij bij G. Pisa en bij H v Loon allebeiden in Eindhoven en bij confectiebedrijf in Aalst bij Eindhoven en bij Nijmegen. Hij leefde de kostganger bij R v d Veen zijn ouders te Eindhoven en in het Gezellenhuis te Eindhoven. Gehuwd met Trees Nicoalsen te Malden. Hij was het hardhorende en slechtziende. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

nu moet ik wel zeggen dat dit jaar 1958 voor mij iets moeilijk dat ik moest in augustus en oktober de examen halen waaronder mijn studie heb de gedeelteijk weggelaten en moest ik wel extra studeren. Wel goed afloopt dat mijn vader steunde Cees en mijn moeder de gezondheid niet goed meer. Verder ben ik het weekend naar ivd gekomen voor de curcus op zaterdagmiddag en zondagmiddag in 2 urentijd. Cees bleef bij mij thuis dat hij er genoeg van zijn afleiding naar de liefhebberij de vogels ging verzorgen van eten, schoonmaken en bijgeverfd va. het hok, en van zomer vakantie ging Cees naar zijn ouders in Alkmaar en ik op examen voor een week in Utrecht en oktober voor een dag. Dat ben ik allebeiden geslaagd. In dit jaar 1959 neemt Cees van zijn de kostganger bij mij ouders thuis afscheid en verhuisd naar het Geellenhuis in Eindhoven. Dan praat Cees van zijn lleven het toekomst dacht hij dat zou nooit kunt trouwen de reden van zijn slechtziende. Ik antwoordt Cees dus niemand weet dat en kan ook een goede meisje die haar goed verwarmende hart heeft kan zij met je gaat trouwen. Gelukkig voor Cees dat de maatschappelijk werkster Mej de Vos zal hem helpen Voor de contakt nemen met Trees Nicolasen dat was er goed geslaagd dasrvoor ben ik erg blij en dan wij zijn al getrouwd in 1959. Cees kwam bij mij thuis op het bezoek vertelde hij mij dat hij Trees zeer goed bevalt en elkaar veel liefs ik vertel hem dat mijn moeder eas zeer erg ziek en lijdt ze de kanker aan haar baarmoeder dat wordt niet meer geholpen van de bestralingen. Dat kan er niets aan doen. Na 9 maanden van onze trouwdag overleef mijn moeder en dan vader bleef alleen thuis met ons samen. En dan Cees en Trees zijn getrouwd in Malden en leven ze heel gelukkig. Wij zijn de meermalen bij hun thuis op het bezoek en samen met Cees praten over de oude koe uit de sloot halen daarvoor hebben wij ernome gelachen. Cees zijn ogen werden zeer slecht en toen hij vroeger heeft verwacht van zijn de jonger leeftijd geheel blind worden, toch het gebeurde het niet. Cees was blij dat de slechtziende nog vele jaren heeft wel van af en toe goed heeft gezien en zijn leeftijd wordt ouder en komt vanzelf de ogen zijn geheel blind. Voor mij en paula vonden het erg en ook voor zijn geliefde vrouw Trees. Verder de gezondheid van Cees hing het niet goed en werden het hulp van zussen,broers van Trees voor de ziekte Cees. Op 19 Juli overleed hij zeer zacht en verlost van zijn pijnelijk ziekte en wrrd hij op het krrkhof in Malden begraven met zeer heel eenvoudig grafzerk zoals Cees in zijn leven op de aarde altijd eenvoudig heeft geleefd. Ik was wel erg droevig van mijn beste vriend Cees, dat voor mij het voornaamste de gedachtenis van Cees dat ik in het jaren lang hem heb gesteund en 3 jaren als de kostganger bij mijn Thuis ouders. Van mijn vrouw heeft Cees ook goed verzorgd en gebonden toen hij huwde met Trees gaf Paula alles over aan de geliefde Trees zal voor hele leven aan haar dierbare Cees blijven steunen. Voor Frans v Rijn wens ik je sterkte van je beste vriend en klasgenoot op ivd. En ook geliefde vrouw Trees. Cees rust nu in vrede en in de hemelse paradijs bidt voor mij en frans en ook het bekenden mensen. Dank je wel Cees!!! Het lange verhaal over het leven Cees is nu gesloten en van harte dank aan Frans van Rijn en Jan keizer en Jan Jonkman en ook Lezers en Kijkers !!! Op 19 juli 2012 zullen ik en Paula de dag ter gedachtenis van het overlijden Cees Borsten met ons het gebeden voor de zielerust. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Nu vertel ik over de reis naar Lourdes dat de reis wordt aangeboden door de ziekenfonds voor de Bedevaart van de zieken en gehandicapten voor 10 dagen met een kleine bedrag 20 gulden voor 2 personen die wordt door mijn ouders betaald. De dag op 16 September 1957 de Nederlandse konniklijk vereeniging wordt gehouden van 16 t/m 26 Septemer 1957 als de Lourdes Ziekenbedevaart. De speldje van Lourdes N.K.V. Heb ik hier bewaard van ter de gedachtenis van Cees en Rene. Iedereen moesten de speldje dragen. De reis van ons Cees en ik en ook een dove ivd leerling Piet de Moosdijk samen per de rode kruis trein vanaf de station te Den Bosch de langs in Einhoven station stapen wij in de trein de geresereveerde namen van ons.Daarna reed de trein door het zuiden de langs Maastricht, Luik,Brussel, doorrijden de langs stad Parijs en de volgende dag middag in Lourdes aankomst en de gezamelijk naar de hotel de overnachten met het ontbijt en diner. Cees en ik hebben elkaar overgesproken dat hoeven niet zo altijd bij de zieken moesten volgen bijvoorbeeld de elke avond de kaarsenprocessie, s middags de sacramentprocessie met de monstrans aan iedere deczieken en gehandicapten de zegen hebben gdgeven en ook elke dag H. Mis bij te wonen. Wij doen wat ons eigen wil en gewoon van af en toe de H. Mis en middagprocessie bijwonen en behalve de kaarsenprocessie niet. Daar wij zijn de stilletjes naar de andere wegen naar huis van H. Bernadette komen bezichtigen die earen zeer arm hus van vroger haar ouders zijn gewoond en ook naar de kapel waar de boven een Vergelijking verschijning van Mariabeeld en onder van de altaar de nagemaakte beeld van Bernadette. Echte lichaam van Bernadette lag onder de altaar waar de boven een Mariabeeld stond in de kapel van de kerk bij het Zustersklooster van de andere plaats in Frankrijk. En verder naar de hoge bergrn dat wij daar de boven klimmen met de voetpad en ook met de bergenezels dat willen wij niet gebruiken anders het dier zo koppig en dom als wij met hem moesten zeggen. Daarom zo liever vrij de weg naar de bovenberg zeer hoog en keken naar de beneden van de stad Lourdes. Het was zeer prachtig om te zien. Opeens drijven de wolken over ons heen en kunnen wij niet kijken naar de beneden, maar de boven scheen de zon met de luchtblauw. Zoo heel prachtig. Toen de drijvende wolken voorbij zagen wij van de hoge bergen lagen de super wit sneeuw en voor Cees het probleem van de kans in de gladde van de hogebergen naar de beneden ging afdalen met de voet. Ik heb er voor gezorgd met de kabelbaan door mij het betaalde van de bovenbergen naar de beneden op de grond en zagen wij de regenplassen op de straat. Cees vond het mooiste van zijn leven van zijn slechtziende kunt goed zien en dan de andere dagen naar de andere elders de badhuis daar het stromende water uit Mariagrot naar de badhuis binnen voor de iedereen de hun lijf in het water voor de genezig van de zieken en gehandicapten. Cees en ik zijn van binnen geweest en met de doeken omdoet en in zeer koude eater met diepe ademhalingen en bidt een weesgegroet en daarna wordt vanzelf weer gedroogden aangekleed. Toevallig ontmoetten wij daar een persoon met witte habijt Norbertijn die is mijn heeroom de broer van mijn Moeder. Hij kende Cees het herl goed dat hij dikwijls bij mij thuis op het bezoek zijn geweest. Vroeg hij ons damen naar waar hij in huurhuis woont.( hij is de jaarelijkse bedevaart als de almoeznier van de Belgische kolenmijn) nam hij de fles met zeer sterk drank met 45% schenk in de halve grote glas en dan gaven hij ons met het gezondheid drinken. Cees zeide o wat zo heerlijk en zeer sterke drank en kregen wij voor de tweede keet en later begonnen wij de zat en moesten wij elkaar vasthouden de langs op de straat naar de hotel boven in de kamer op bed liggen voor poosje uitrusten/slapen en later ging weer over. In Lourdes voor ons de eten niet zo goed en smakelijk dan koop ik de kilo heerlijk druiven en dan opnieuw 1 kilo druiven zo zeer heerlijk vruchten. En ook soms in hotel de patet frites hebben gegeten. En ik heb een grote koffer inhoud met de gebakken wafels dat heeft mijn moeder gebakken dat aten wij het voldoende genoeg. Het laatste dag in Lourdes kwamen wij de langs bij Mariagrot en bidt voor ons en dan in de middenkerk binnen kwamen, zagenn daar zeer prachtige het verschillende altaars van het gevolgde van het geboorte Jezus tot de hemelvaart van Jezus. Deze de kerk heeft de drie gedeelde van boven,midden en beneden. En dan de dorp Lourdes en Maria de afscheidgroet aanbrengen en reed de trein terug nasr het noord in Eindhoven stapen wijn uit de trein en mijn ouders waren asnwezig heten ze van ons van harte welkom. Cees vond het mooi en gezellig dagen in Lourdes dat heeft hij van het leven nooit vergeten en alvast bedankt hij mijn ouders en mijn van harte dat wij voor hem hebben gegeven. Zijn het leven als de kostganger kost voor hem dertig gulden per maand dus voor een gulden per dag. Mooi zo dat ik ook hdgzdlfde kostgeld per maand heb betaald. Dat was goed voorbeeld van het leven. Wordt vervolgd. Rene van der Veen,

Rene van der Veen
11 jaar geleden

In dit jaar 1957 was een mooie en verassing voor Cees met hij zonder wist. Mijn ouders en ik hebben elkaar overgehad en samen meeweken met de ziekefonds komen overleggen. Later hierover zal ik vertellen. Cees woont nog steeds nij mijn ouders thuis en leefde hij totaal goed en gelukkig. Onder het eten met gezamelijk mijn ouders en ik en Cees aan de tafel de middagmaal dat Ceest eet zeer hedl goed en kon hij meer goed eten en gaf mijn ouders bijna altijd dubbel warme vlees ,Ribcarbonade, Biefstuk, Hamlappen, Schoudercarbonade,braadworst, gehakt ballen,speklappen, verse groenten van alles en aardappelen, patet frites en gebakken aardappelen en ook verschillende soep en erwtensoep met gekookte spek zo altijd hedrlijk als eerste klasse. En dan mijn vader en Cees deden altijd samen aan de koken en ook afwassen. En mijn moeder was even ziekelijk. In de zomer vakantie in 1957 gingen Cees en ik per fiets naar de plaatsen de dorp Petten, Ermelo en Harderwijk voor de kamperen in de camping. Daar bloeien de grote heide en veel pluimvee de eenden, kippen, ganzen, vooral naar de ijsselmeer te Harderwijk daar gingen zwemmen en ook naar dolfijnschow komen kijken. Ik wist dat ik met mijn ouders de afspraak heb gemaakt dat als de nieuws van de ziekenfonds bij mijn thuis terecht en schreef de brief op de naam van Cees Borsten naar de Camping te Petten wordt gestuurd. En dan zeide ik tegen Cees. Ik ga even naar de receptiebali van de camping voor iets wat de post binnen kwam? Oke zei Cees. Toen ik bij de recptiebali kwam vroeg ik mijnheer of de post van hr Cees Borsten al binnen? Mijnheer zeide ja geef mij dan later aan Cees geven. Hij maakte de brief open, las de brief er op staat verast Cees zeer groot dst werd de brief er op geschreven over de bedevaart naar Lourdes in Seotember 1957. O zo mooie meegenomen voor jou en zeide Cees dat was wel jammer dat Rene niet mee gast. Maar ik van binnen wist al dat ik ook met Cees meegaat naar Lourdes. Want voor mij het bericht lag bij mijn ouders thuis. Cees voelde dat hij echt gelukkig van zijn leven. Toen de vakantie voorbij gaat en gingen wij per fiets terug naar huis in Eindhoven en later vertelde mijn vader tegen Cees dat Rene gaat ook ophetzelfde dag in September 1957 met jou mee naar Lourdes. Cees stond van te kijken hoe kan dat waarvan door wie hebben het geregeld? Dus door ouders van Rene zelf.. Cees bedankt van harte voor alles. En vertel ik Cees dat ik zelf ook in Lourdes ben geweest in 1947 dat zal Cees daar veel mooie bezichtigen dat zal ik er voor zorgen van mijn de goede geheugen weet het precies de weg waar H. Bernaddette huis woont en ook de hoogste berg van het dorp Lourdes. Wordt vervolgd Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

In Mei 1956 verhuide Cees van het Gesticht St Jozefdal naar mijn thuis ouders in Eindhoven (Woensel) ophetzelfde dag verhuisd mijn ouders van Breda naar Eindhoven. Mijn ouders hebben voor Cees een mooie leuke kamer en ook bovenkamer voor hobby aangeboden daarvoor ik ben erg verheugd over Cees van zijn leven. Over 2 maanden in Juli 1956 onder de vakantie gingen wij samen per fiets naar rond in nederland de langs naar Nijmegen bij de grote campingplaats dasr wij onder de tent gingen ovrrnachten en volgende dag de langs naar Arnhem, Zutphen,Deventer,Assen was zeer slecht weer en in Giethoorn waar bij de boerderij komen kamperen en valt erg tegen dat ik s nachts decstok van de tent moest goed vasthouden door de zware storm met 10 en Cees lag in dekbed slapen en toen de s morgens de storm weer liggen en ben ik doodop van hele nacht mijn ogen open houden. Toen Cees wakker werd zag hij mij dat ik erg moe was en wou hij mij helpen. Zo goed zeide ik blijft maar nog hier voor nog edn keer overnachten dan volgende dag weer opwippen. Oke. Rond middag gingen wij per boot de rondvaren in Giethoorn daar heel veel burggen en bijna geen straten. En volgende dag de langs naar Steenwijk, Heerenveen en naar Blauwhuis vlakbij Bolsward kwamen wij het bezoek bij Ijsbrand Galama en zijn vader zeide ons dat mogen wij hier boven logeren want het buiten het weer slecht. En het volgende dag gingen wij met Ijsbrand samen naar de afsluitdijk en neemt wij Ijsbrand een goede dag wensen en fietsen wij de langs afsluitdijk 35 Km lang en aankomst in Den Oever de weg naar Den Helder daar bij de camping te overnachten en dan naar Alkmaarvbij Cees Ouders komen bezoeken, nadien de langs in Beverwijk bij mijn oom en tante op bezoek en verder weer verder fietsen naar het buiten van Den Haag de camping Branding vlakbij de zee. Daar verblijven wij 3 dagen en Cees zwemt zo heerlijk in de zee daar hij kon heel goed zwemmen en ik helemaal niet. Het weer was zeer warm en zonning. De 3 dagen ging het voorbij gingen wij per fiets naar het zuiden de langs Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg dan Eindhoven thuis. Mijn ouders verwelkomd ons allebdiden en de heerlijk diner stond voor ons klaar. Nou voor 2e keer heel mooie vakantie gehad en vooral heel gelukkig dat Cees heet toch helemaal geen last van het probleem door de slechtziende toch alles goed verloopt. Het weekend gingen wij per bus naar het ivd voor de curcus en kwam Br Beatus naar oons toe en waar zijn jullie onder de retratie datjullie zijn niet aanwezieg. Cees antwoordt vroeger toen ik hier was heb ik in de onder de H Mid heel veel voor mijn ziel gebeden en nu de ziel heeft de vakantie nodig, lacht Br Beatus dat ik geef Cees zeer groot gelijk. Verder de afspraak maken als ik de diploma van de herencoupeur slaagt en maken wij het feest zoja later ben ik geslaagd . Naderhand vroeg Cees mij wat denkt je er van over van Cees zijn de ogen zou kunnen opreren worden bij de oogspecialist. Ik antwoord probeert maar met de oogspecailst komt overleggen met het verwijskaart van de huisarts. Maar volgens van mij een kleine probleem dat Cees de slechtziende was de erflijk dat kunt misschien niet wordt geholpen door de operatie, toch mag Cees het gewoon naar de oogspecalist voor hem de zekerheid over zijn ogen weten. Oke zegt Cees dat hij heeft wel gedaan bij de oogspecalist voor het onderzoek en het uitslag dat de ogen door de operatie niet kan geholpen, maar het beste de speciaal bril kan dragen. Cees zeide eerste goed overdenken. Goed zeide oogspecalist. Zoals mijn ouders hebben ook mee gesteund voor Cees. Het valt niet mee toch het gewoon doorleven antwoordt Cees. Verder kreeg hij het hulp van mijn vader voor de opbouwen een grote vogelshok in de tuin. Zo erg leuke toen de vogelshok klaar was en heeft Cees de vogels gekocht. De Dwergparkieten, Kanarie, Zebravinken, en Sijsjes daar leefde Cees daar veel plezier van. Daar heeft altijd goed verzorgd met de voeden en schoonmaken en van af en toe mijn vader doet ook mee en spreken elkaar altijd met de leuke woorden daarvoor Cees heeft er veel gelachen en vertelde hij mij als de tolk.zo mooie en prachtig hoor. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Mijn zorg over Cees houd ik altijd rustig en 2 maanden voor de vakantie in Juli 1955 vroeg Cees mij over welke plan waar naar toe per fiets en dasr de verschillende plaatsen kunnen kamperen voor de overnachten. Ik antwoord wat je naar de zin hebt en vond Cees wel een goede zin naar Belgie en Luxemburg. Prima hoor. Ik heb hem gezegd dat zal ik er voor zorgen voor het aankoop de tent, pannen met eetgerei, petroleumlamp, dekens, waterzak met kraantje, lantaarn, enz. Waar ik bij de winkel dat ik als de kostganger (verhuisd van het Gezellenhuis) heb ik de artikelen gekocht voor Twee honderd vijftig gulden dus de helft elke voor een honderd vijf en twintig gulden dat heb ik mooi meegenomen. Cees was erg blij en maakt hij zijn plan over hoe de wgen naar Belgie en Luxemburg. En keek hij de landkaart en wijst hij van Eindhoven naar Maastricht, Luik, Spa, Theux, Luxemburggrens, Wiltz daar op de kampeerterrein wordt geplaatst. Van mij ben ook mee akkoord. In Juli 1955 de dag begon de vakantie gingen wij samen fietsen naar het zuiden en over de grens in Belgie kreeg Cees zijn de fiets de band lek in het dorp Houthalen en op de onderweg wordt Cees zelf gerapartieerd alles klasr en gingen wij naar de dorp Eijgenblizen in Belgie daar de familie van mijn moeder grootouders hebben wij daar gelogeerd en krgen een grote stuk achterham. O wat zo heerlijk ham dat wij zijn altijd stapelgek en volgende dad zondag kwamen wij de stad in Luik s morgens even naar de cafe om de frisse drank te drinken en kwam de knapste vrouw met nachtjas en maakte zij de nachtjasje open zagen wij naar de blote vrouw en schrokken wij en vonden wel erg mooi, en ons gevoel het lichaam warm branden en gingen wij het gewoon per fiets naar Spa. Oo zeer zwaar van de hoge bergen (ardennen) en nog meermalen naar hoog bergen en meermalen naar beneden fietsen en dan gaven wij op dat moesten wel stoppen en de tent wordt aangezet voor de overnachten en voor het eten heb ik bij de boer het land de aardappelen en groenten uit de grond gehaald dat ben ik dievegge, maar mijn mooie vulpen bent kwijt geraakt op de land dat mag de boer houden. Daarna per fiets naar de grens Luxemburg waren nog dubbel zwaar dus 50 km per dag heeft afgelegd en ook zagen wij helemaal geen voorbijgaande fietsen. Ik zei tegen Cees. Waar gingen de Hollanders vakantiegangers per fiets de langs weg naar Luxemburg? En dan wacht maar af als wij in de kampeerterrein waar daar de hollanders vakantiegangers zullen ondervragen. Eindelijk kwamen wij aan de grens Luxembur binnen en naar de stad Wiltz daar de kampeerterrein voor de overnachten en dan ik heb daar informeerd over hoe de vakantiegangers waar de langs naar het land Luxemburg. Ze antwoordt ovrr de Bastogne, Namen, Namur, langs buiten Brussel naar Antwerpen en over de grens Nederland. O snap ik er van. Nadien gingen wij per fiets de langs naar Bastogne, Namen, Namur dan overnachten en naar brussel,Antwerpen en de dorp Schoot kamperen wij bij de boerderij want wij geen het geld in de zak. Het maakt niet uit en komt toch goede oplossing. Ik vroeg aan het wrkende boer of mag ik de aardappelen en groenten van u hebben. Zo ja zeide de boer en kregen wij de aardappelen, groenten , vlees, appels en peren en volgende dag heerlijk Belgiesche Brood en Melk, daarna naar de andere dorp bij het kruisbeeld zaten wij op de grond voor het eten. Ik zeide wij aten het boterhammen met zonder het beleg want achter de kruisbeeld stond dat zag het beeld Jezus ons dat wij nu houden vasten met zonder het beleg. Maar voor de avond komen wij op tijd voor de donker bij mijn familie in Kasterlee (18 km zuid van Turnhout) komen dineren en logeren. Oke en volgende dag naar Turnhout bij mijn familie daar aten wij de Belgische vlaai met koffie, daatrna de richting naar Eindhoven. Cees vond het geweldig mooie vakantie dat hij die nooit heeft meegemaakt. En vergeet hij nooit dat in spa ardennen zo vreselijk veel hoge bergen moesten fietsen en komt nooit meer de langs komen fietsen. Dat klopt zeide ik ook. Wij rusten nog verder tot op maandag weer aan het werk begonnen. Tot het volgende vakantie de rond van Nederland wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

na mij werk ging ik per fiets naar Cees waar daar woont. Cees werkt in de kleermakerij met een dove kleermaker de naam Baelemans en 2 Broeders zijn Gerardus en Jacobus allebeiden zo erg aardig Broeder. De weeksalaris van het werk valt voor Cees zeer goed en zijn mooie kamer met een paar kooien de vogels de gekleurde Dwergparkieten, daar voor hem goed en genieten. Ik kwam bij hem in de kamer, vertelde hij over zijn de ogen dat ziet hij alleen goed licht overdag naar de rechting en rechts en links ziet helemaal niet (donker plek) ik vroeg hem hoe komt dat de ogen zo niet goed best kunnen zien. En vertelde Cees dat zijn de slechte ogen was de erfelijk van zijn familieleden want zijn oom ook hetzelfde en grootvader ook. Ik vroeg aan Cees toen je op ivd ook veel last van de ogen heeft gehad. Zo ja maar helemaal geen zorg van te maken want in het binnen van het gebouw voelt Cees zeer veilig en het buiten doet hij wel voorzichtig. Als het buiten donker was moest zijn de kamer met de felle lamplicht branden anders loopt hij van af en toe iets tegen de muur, stoel, tafel enzv. Ik begreep nu het goed en zei ik hem als je iets graag s' avonds in de stad Eindhoven wilde komen kijken dan zal ik hem blijven steunen. Cees vond het prettig en mag je de hand op mij de schouder vasthouden als je met mij ging fietsen en dan mijn kleding mag ook vasthouden als je niet best kunt zien. Dit gebeurde de jaren lang met mij samen kunnen uitgaan per fiets. Vooral de hemelseblauw ziet hij nog beter maar tegen de zon kunt hij niet verdragen en met het slechte weer iets minder goed zien. En s avonds op de weg met zonder de verlichting doet hij voorzichtig met zijn hand op mijn schouder vast houden. Dat valt wel mee en soms niet mee. Vooral in het winter de volop sneeuw op de grond lagen ziet hij nog beter dat komt omdat de sneeuw geeft s avonds in het donker meer licht dat kunt hij wel zien waar de boom stond. Ik heb helaas hem heel veel gesteund uit mijn lliefdewerk. Daar imn Eindhoven heeft Cees goed en veel plezier gehad met mij voor de genieten, uitgaan per fiets, trein en bus. Biscoop, cafetaria met lekker smullen met de koude schotel en ook mrt de vakantie naar Belgie en leuxemburg. Volgende keer zal ik hierover vertellen. Bij de examen op ivd heeft Cees 2 diploma gezel A. en gezel B. Met mooie punten. Vraag ik maar af dat wist Br Tatianus dat Cees was de slechtziende? Dat weet ik niet. Misschien wisten niemand dat Cees als de voogd van ivd zo ja dat Cees onder het leven op ivd veel heeft gesteund van ivd met het onkosten van de dovenfonds tot zolang Cees zijn leeftijd 21 jaar zelf kunt zelfstandig van het geld verdienen en toen met de curcus en examen op ivd wordt door ivd heeft betaald. Waarom? Dat niemand weet zoals ik ook niet. Dat vond ik helemaal goed en geen bezwaar. Later ging Cees van het gesticht St jozefdal naar de andere baan bij de baas de uniformmaatkleermakerij dat heeft de werkgever hem aangenomen. Waarom? Zo ja voor hem in de stad veel voordeliger dan het buiten de stad Eindhoven van zijn de ogen minder kunnen vermoeiend. En vrije tijd kunt Cees makkelijk met mij in contakt in het gezellenhuis en ook met Jan Faber, Ijsbrand Galama, Jo Vermeulen en ook zijn broer Leo Vermeulen dat hij de meestal met mij omgaat voor de gezelligheid, dat hij vroeger op ivd veel heeft geleden. Daarom mocht ik hem niet vergeten. Zo van het vroeger hebben wij elkaar veel plezier gehad van hun leven . Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Rene v.d. Veen, je schreef hierboven dat Cees Borsten al sind zijn instituut-jaren slechtziend was en bovendien slechthorend en dat zal wel kloppen. Cees zat vier klassen hoger dan van mij dus de klasgenoot van Frans van Rijn dus bij klas A. Omdat ik in die tijd ook wist dat Cees tijdens de oorlogsjaren TBC had heb ik hem zolang op een afstand gehouden, bang dat ik het ook zou krijgen omdat het besmettelijk was. Ik wist veel later pas dat Cees Borsten slechthorend en slechtziend was en hij droeg toen nog geen bril. Ik zag hem nooit één keer voetballen met de jongens omdat hij de donkere leren bal in de verte niet goed kon zien. Hij was heel vaker als toeschouwer gezien en maakte wel een praatje met mij, Br. Theobertus en Mr.v. Lierop die daar altijd aanwezig was als er werd gevoetbald bij bijzondere wedstrijden.
Volgens mij had Cees een USHER-syndroom en dat betekent veel later dat hij links en rechts niets kon zien en zwart bleef of in kokervorm dat geleidelijk kleiner wordt naarmate hij ouder werd.
Bovendien was Cees ook nachtblind. Hij kon in het donker niet alleen en wel liefst met een begeleiding door de stad of omgeving fietsen. Hij had wel eens een ongelukje gehad met goede afloop omdat zijn goede vriend Jacob Bleeker ook bij was.
Wij zijn een keer bij Cees en Trees op bezoek geweest aan de Gladiolenstraat in Malden. Dat was al meer dan 10 jaar geleden.
Ik schrijf dit stukje in deze site omdat ik ook wat van Cees wist te kennen en nu al zes jaar geleden was overleden en begraven.
En op de laatste foto te zien een eenvoudig grafzerkje van hem.

Jan Jonkman

Rene van der Veen
11 jaar geleden

het volgende keer op zaterdag de curcus wordt gehouden in de klerrmakerij en dan Cees en ik en de anderen volgen de curcuse. Voor Cees de curcus alleen de textielwarenkennis en ik met de anderen voor de herencoupeur en meesterdiploma. Nadien gingen ik met Cees samen met de bus naar Den Bosch voor de genieten en daar hebben wij heerlijk maaltijd gegeten en nog even naar mijn kamer in het ziekenhuis komen kijken en vertelde ik hem dat ik op 2e Paasmaandaavond moest ik voor de straf van de Br overste van het ziekenhuis verlaten naar Eindhoven. Als je iets wil graag weten welke reden kreeg ik de straf leest maar even herhaal op log 105 nr 2012-07-11. 11.28.48 lezen. Ik zei tegen Cees. Belachelijk dat ik helemaal geen probleem van de straf. Dat ik Cees alles duidelijk verteld over de trouwen van mijn neef in Beverwijk dat hij wel goed kent toen hij met de anderen in Beverwijk bij mijn oom en tante zijn geweest. Cees vond hetzelfde ook belachelijk. Op paasaterdag 1955 gingen Cees en ik samen per trein naar het noorden waar ik in Beverwijk uitstapt en Cees in Alkmaar waar zijn ouders in Alkmaar woont, die van uit Zuid-Scharwoude. En dan op 2 e paasdag ik terug naar Den Bosch met Cees samen naar het ziekenhuis om daar de spullen te halen met zonder de anderen afscheid heeft genomen. En dan samen per bus van Den Bosch lijn 56 over St Michielsgestel naar Eindhoven en verder naar het gezellenhuis waar de achter het gebouw St Marie voor de slecht horenden leerlingen zijn gekomen en heten Jan Faber, Jo Vermeulen en Cees Borsten mij van harte welkom en elkaar nog lekker genieten met de glaen bier drinken. Ik zei tegen Cees vergeet maar over de straf van Br Overste. Verder btreng ik Cees s avonds terug naar het gesticht St Jozefdal de eenzame weg naar het dorp.bedankt voor de gezelligheid van Cees en zal hij het volgende keervmij vertellen over de zijn ogen. Oke zei ik zelf en keert ik terug voor de eerste in het gezellenhuis overnachten en volgende dag ging ik werken. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Cees na de genezen van het langdurige ziekte verbleef nog op ivd zoals hij nog in de klas met hetzelfde klasgenoten en ook in de kleermakerij. Ik kwam het weekend het bezoek van ivd ging ik naar het voetbalveld, waar daar Cees op de bank zat dat jij niet mocht ging voetballen. Ik kwam voor de eerste met hem in contakt nemen en elkaar wat er over de dingen hebben gesprken. Nog voor altijd gezellig met hem in de vrije tijd in contakt en vertelde hij mij dat hij straks van ivd voorgoed verlaten en neem ik hem voor de afscheid in welke jaar .......? Verder ik kwam in Alkmaar in contakt met 4 ivd bekende leerlingen met de gezellig in de cafekelder te Alkmaar met enkele glazen bier drinken. Verder hoor ik van hem niet meer in de enige jaren. In 1954 werk ik in het ziekenhuis St Johannes de Deo te Den Bosch en op zaterdag giing ik. Naar ivd voor de curcus in de kleermakerij onder de lessen van Br Tatianus en nadien zag dat Cees Borsten kwam ook op ivd ontmoet ik hem weer. En vertelde Cees mij dat hij de andere baan in Eindhoven als de kleermaker in het gesticht St Joesph heeft ingenomen met het hulp van de maatschappeliijk werkster Mej De Vos. De reden van Cees met het probleem. Bij hun thuis. Tot mijn spijt dat wil ik hierover op de site schrijven over het welke probleem, zoals het hebben afgesproken van Cees en ik besluiten voor altijd blijven zwijgen dat ik hem heb beloofd. Het ess zeer erg jammer voor Cees. Verder gingen het gewoon samen naar de cafe en bespreken elkaar dat ik laat hem weten dat ik werk in het ziekenhuis St Johannes De Deo te Den Bosch. Cees herkent het dat hij ook in het ziekenhuis is geweest toen hij op ivd was. Cees heeft met Br Tatianus opgegeven en ingeschreven als de deelnemer voor de curcus om de diploma A. en B. wil behalen. Dat begon al in dit jaar 1954. in de avond het begon de avondscherming ( het licht wordt donker als de zon ondergaat) zeide Cees mij dat hij wil voor de donker thuis in Eindhoven zijn. Ik begon wel schrikken van mij zonder wist dat welke reden heeft Cees zijn de ogen? Later verteldr Cees mij dat zijn ogen niet 100 % goed kunt zien en de bril wordt niet geholpen. Hij ziet met zijn ogen alllernde recht door en naar rechts en links kunt hij helemaal niets zien. Ik vond wel erg voor hem daarom zorgt Cees van het leven op tijd thuis zijn voor het komende donker. Ik begon met mij zelf dat vond ik erg vreemd, ik heb toch van Cees op ivd niets van gemerkt en de keuze als de kleermaker. Mijn groot vraag of wanneer Cees zijn de ogen niet zo goed best kunt zien? Het blijft mijn de raadsel en of weet Frans van Rijn wel of niet? Ik begon nog verder denken dat zou ik voor Cees steunen wat hij nodig heeft. Later zal ik proberen van Cees overhalen over zijn de ogen. En dan de tijd voor de zonondergaat ging hij per bus naar Eindhoven en breng ik hem mee naar de resturant 3 zwaantjes en wacht tot de bus aankomt en hebben elkaar het afspraak gemaakt op het volgende keer op ivd. Goed zo en dan ik weer terug naar ivd voor de volgende dag een paar uurtje de curcus volgen. Verder praat ik de anderen helemaal niets. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

van mij juist de boodschappen weer thuis gekomen en nu het terugblik over het leven van Cees Borsten. Hij was zeer heel gemakkelijk jongen en goede leerling. Zijn klasgenoten totaal 12, in de klas met de lange jaren bij de klasbroeder Br Leovigild. Ze waren heel trots jongens dat ze voor deveerste als de verkenners op ivd die door Mhr v Lierop heeft zelf opgericht. Daarvoor ik was zeer blij dat ik in weekend het bezoek op ivd dat ik boven op de zolder waar de onder de kleermakerij dasr de verkenners zelf de hutten hebben opgebouwd onder de leiding Br Celestinus. De hutten van de verkenners de genoemde 4 afdelingen zijn eekhoorns, vossen, spechten en duiven. En aan de muur staat zeer prachtige door Br Arno zelf heeft geschilderd de St Joris met het witte paard de patroon van de verkenners , jammer dat die heeft geen foto gemaakt. De vrije tijd in de grote speelzaal waar Cees Borsten daar altijd met Br Theobertus in contakt hebben gesproken en horende Cees het heel goed. Het was wel jammer dat Cees Borsten in 1944 lijdt aan T.B.C. Waaronder heeft hij wel last aan zijn longen en werd gedwongen naar de ziekenkamer daar op bed moest blijven ruste Br Josaphat als de verpleger dat hij voor de ziekte Cees heel goed heeft verzorgd en verpleegd. Geen wonder dat Br Josaphat heeft zeer het belang dat Cees was niet helemaal doof, daarom kunnen elkasr goed in het gesprek gevolgd. Voor mij het groeger helemaal niet heeft goed verzorgd en verpleegd dat ik de verwaardeloos jongen dat hij was geheel doof. Toen de jongens met de zomervakantie in 1944 naar huis gingen en Cees Borsten moest in de ziekenkamer op zijn bed blijven liggen. Waaronder in het Tweede wereldoorlog breekt het gevecht deomgeving in Schijndel. Br Josaphat heeft zeer bezorgd dat Cees lag de boven ziekenkamer ,( de hoek van het achter gevel van ivd) en wordt zo onmiddelijk ziekte Cees van de ziekenkamet naar de beneden in kelder gebracht en lag hij op de grond met zachte matras en kussen. Enige uren later de ziekenkamer met een groot gat door de geschoten met de garnaat. O net op tijd zegt Br Josaphat, anders zou Cees van zijn het leven wel of niet gereed. Gelukkig was alles goed verloopt. Onder de bevrijding van St Michielsgestel kwam ik op ivd dat mijn doel naar de ziekte Cees Borsten komen bezoeken dat wordt niet toegestaan van Br Josaphat omdat ik vroeger ook T.B.C. Heb gehad en komt wel het gevaar voor de besmettingen. Ik heb wel goede begrip en verder gewoon de rond van ivd gelopen en gekeken. En verder in het dorp waar de dorpelingen met mij in de restuarant 3 zwaantjes hebben gesproken over het verleden van de oorlog en ook hebben mij verteld dat het ivd zouden bijna ook in de handen van de duisters dit gebeurde was in 1943. Gelukkig niet door de directeur van Overbeek heeft met de hoge duitse generaal gesproken dat de dove leerlingen die kwamen uit de verschillende woonplaatsen die kunnen ze niet zelfstandig naar huis gingen. Zo goed de smoesje heeft gemaakt en wordt ivd helemaal goed beschermd. Wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Beste en Kijkers. Nogmaals van harte dank aan Frans v Rijn van zijn de gedachtenis van zijn goede en vriend klasgenoot Cees Borsten en heeft op de site geschreven dat klopt het, maar een ding twijfel ik en hoop ik met Frans samen nog eventjes de gedachtenverwisseling kunnen overleggen. Hierover vertel ik over het leven van Cees Borsten. Hij werd geboren in Zuid-Scharwoude de kleine dorp van boven de stad Alkmaar op 15 april 1933. Zijn ouders hebben 4 kinderen van hun 2 zoon en 2 dochter. Cees was natuurlijk helemaal niet doof en met 85% het hardhorende en dacht Frans dat Cees was het slechthorende. Dat klopt van allebeiden ? Zijn zus ook het hardhorende en anderen normaal het horende. Mijn groot vraag waarom dat Cees toch op ivd werd opgenomen en haar zus ook hetzelfde, maar ging het door? Toen Cees de officeel op ivd werd opgenomen welke jaar weet ik niet precis Want hij ij de jongste van dr klasgenoten zie log 87 de foto geheel links stond Cees Borsten en midden Frans van Rijn. Mijn het bekende dat de klasgenoten in de klas bij Br Leovigild. Daar bijna elke s' morgens in de klas kwam Br Theobertus bij Br Leovigid klas binnen en hebben ze lekker genieten. Toen Br Leovigild de tafel en stoel opzij heeft gezet en komt het hanengevecht ter plaats met het woorden door Gerard Schulte en Fons Appelhof. Natuurlijk van Cees en Frans allebeiden zo erg baal van dat de uren onder de les zijn kwijt geraakt. Frans mag ik je iets vragen of wist je dat Cees heeft de slechtziende toen hij op ivd kwam? En ik wist ook helemaal niet. Cees was zeer goede leerling en werkte hij als de kleermaker de leiding van Br Tatianus, Br Boudewinus en Br Servus. ( zeer groot bof dat Br Aretas was eerder vertrokken) voorgoed naar huis behaalde Cees het kleermakergetuigenschrift en bleef hij thuis bij de ouders in Alkmaar en zijn gezelschap van de klasgenoot Jakob Bleeker die nog altijd samen genieten per fiets nasr overal plekken en hebben ze veel genieten gehad en later ben ik naar Beverwijk gegaan bij mijn oom en tante en volgende dag in Alkmaar het gezelschap van het bekende jongens zijn J Bleeker, C Borsten, P. bankras. A. de Goede en Rene van der Veen waren zo erg gezellig in de stad en gingen wij naar de cafekelder daar hebben wij de pinter (bier) drinken tot de diepe nachts dn gingen naar huis onder de wol kruipen met zware snurken dat hoorde Cees Borsten het goed en vertelde hij mij dat was veel lawaai van de snurken. Sorry zeide ik dat ik ben doof. Wordt vervolgd Rene van der Veen.

Frans van Rijn
11 jaar geleden

Rene van der Veen, natuurlijk zal ik present zijn bij jouw schrijven over mijn klasgenoot Cees. Wij waren altijd goed bevriend geweest ook na ons vertrek uit het I.v.D.
Alereerst dit wel:
Cees werd geboren te Zuid-Scharwoude op 15 april 1933 en overleden te malden op 19 juli 2006.
Cees heeft een gelukkig getrouwd gehad met Trees Nicolasen.
Hij heeft op het I.v.D. het kleermakersgetuigschrift gehaald.
Had een goede vriend die uit Schagen kwam en met hem ging hij met de trein voor de vakanties naar Alkmaar en toen verder naar hun geboorteplaatsen.
Cees was niet helemaal doof, kon wel zeggen slechthorend.
Tot zover maar. Frans

Rene van der Veen
11 jaar geleden

hHallo Frans v Rijn zo erg fijn voor je de goede klasgenoot Cees Borsten dat ik de film heb gemaakt in zijn woning te Malden in 1973 van de zomertijd. Hij leefde van zijn zeer liefhebbende van de dieren en vogels. Verder zal ik het volgende op site schrijven over het leven van mijn beste vriend Cees Borsten. En dan mag je ook meedoet als je iets weet wat je met hem op ivd hebben meegemaakt op site schrijven. Tot volgende keer gr van Rene en Paula van der Veen.

Jan Keizer
11 jaar geleden

Beste kijkers en lezers
Rene van der Veen heeft vier foto's van Cees Borsten naar mij gestuurd heb ik ze hier geplaatst. Cees Borsten was oudleerling van IvD. Rene zal over hem schrijven.

Jan Keizer

Maak jouw eigen website met JouwWeb